ads linkedin Kalibracija vremena uređaja | Anviz Global

Kalibracija vremena uređaja

1. Ako se nakon isključivanja i ponovnog pokretanja, vrijeme promijeni u neispravno vrijeme, ali vrijeme nastavlja teći, promijenite bateriju na gumbu.

2. Ako je vrijeme uređaja sporije ili brže manje od 3 sekunde, molimo podesite vrijeme pomoću parametra “Kalibracija vremena” u softveru.

3. Ako je raspon vremenske greške veći od 3 sekunde, možda je vremenski kristalni oscilator neispravan.

4. Ako je vrijeme neuredno, možda je vremenski čip neispravan.