ads linkedin آیا می توانم به مردم نشان دهم FaceDeep 3 IRT؟ | Anviz جهانی

آیا می توانم بازدیدکنندگان را روی صفحه نمایش دهم؟ FaceDeep 3 IRT?

ایجاد شده توسط: Chalice Li
اصلاح شده در: دوشنبه، 7 ژوئن 2021، ساعت 17:58 anviz آرم

بله ، ما FaceDeep3 IRT دارای حالت بازدید کننده است، بازدیدکنندگان می توانند در این حالت با دمای معمولی و با استفاده از ماسک با توجه به تنظیماتی که انتخاب می کنید، دسترسی داشته باشند. در زیر راهنمای نحوه تغییر حالت کار آمده است؟

مرحله 1: از طریق منوی پیشرفته به منوی برنامه بروید

پیشرفته   استفاده

مرحله 2: به منوی دماسنج بروید

دماسنج

مرحله 3: وارد حالت کار شوید

درجه حرارت

مرحله 4: حالت کار را می توان در این منو تغییر داد

درجه حرارت


لطفا به support@anviz.com اگر هر سوالی دارید!     
                                                       
Anviz تیم پشتیبانی فنی