ads linkedin Kako mogu aktivirati prepoznavanje maske? | Anviz Globalan

Kako omogućiti otkrivanje maske?

Izradio: Chalice Li
Izmijenjeno: petak, 7. lipnja 2021. u 17:58 anviz logo
Korak 1: Idite na izbornik aplikacija kroz napredni izbornik

napredan   primjena
Korak 2: Idite na izbornik maske

maska

Korak 3: Funkcija otkrivanja maske može se omogućiti u ovom izborniku. Administrator može postaviti funkciju otkrivanja maske samo kao svrhu alarma ili kontrole pristupa.

maska

Napomena: Također možete konfigurirati okidač alarma u izborniku maske.


Pošaljite poštom na support@anviz.com Ako imate ikakvih pitanja !     
                                                       
Anviz Tim za tehničku potporu