ads linkedin Kalibracija vremena uređaja | Anviz Globalan

Kalibracija vremena uređaja

1. Ako se nakon isključivanja i ponovnog pokretanja vrijeme promijeni u neispravno vrijeme, ali vrijeme nastavi teći, promijenite gumbastu bateriju.

2. Ako je vrijeme uređaja sporije ili brže manje od 3 sekunde, podesite vrijeme pomoću parametra "Kalibracija vremena" u softveru.

3.If vrijeme pogreške raspon je više od 3 sekunde, možda vrijeme kristalni oscilator je fauty.

4. Ako je vrijeme neuredno, možda je vremenski čip neispravan.