ads linkedin כיול זמן המכשיר | Anviz גלוֹבָּלִי

כיול זמן מכשיר

1. אם לאחר כיבוי והפעלה מחדש, הזמן משתנה לזמן פגום, אבל הזמן תמשיך, בבקשה שנה את סוללת הכפתור.

2. אם זמן ההתקן איטי יותר או מהיר יותר פחות מ-3 שניות, אנא התאם את הזמן לפי פרמטר "כיול זמן" בתוכנה.

3. אם טווח שגיאות הזמן הוא יותר מ-3 שניות, אולי מתנד הגביש הזמן פגום.

4. אם השעה מבולגנת, אולי שבב הזמן פגום.