ads linkedin Төхөөрөмжийн хугацааг тохируулах | Anviz Олон улсын

Төхөөрөмжийн цагийн тохируулга

1.Хэрэв цахилгааныг унтрааж, дахин эхлүүлсний дараа цаг алдаатай болж өөрчлөгддөг ч цаг үргэлжилсээр байвал товчлуурын батарейг солино уу.

2. Хэрэв төхөөрөмжийн хугацаа 3 секундээс бага эсвэл удаан байвал програм хангамжийн "Цаг тохируулга" параметрээр цагийг тохируулна уу.

3.Хэрэв цагийн алдааны хүрээ 3 секундээс их байвал цаг хугацааны болор осциллятор алдаатай байж магадгүй.

4.Хэрэв цаг замбараагүй бол цагийн чип алдаатай байж магадгүй.