ads linkedin Линукс платформын төхөөрөмжийн Ethernet сүлжээг хэрхэн тохируулах вэ? | Anviz Олон улсын

Линукс платформ төхөөрөмжийн Ethernet сүлжээг хэрхэн тохируулах вэ?

Ethernet Төхөөрөмжийн тохиргоо:

үндсэн сүлжээ интернэт
1. Төхөөрөмжийн удирдлагын хуудас руу очих (тавих хэрэглэгч: 0 PW: 12345, дараа нь OK) сүлжээг сонгох. 2. сонгоно уу Интернэт товчлуур. 3. "Ethernet"In WAN горим.
     
сүлжээ Ethernet Ethernet
4. сонгоно уу Ethernet товч 5. идэвхжүүлэх Сүлжээ. 6. Оруулсан IP хаягийг компьютерт холбож эсвэл сонгож болно DHCP (Автомат).
     

Тайлбар: Ethernet холбогдсоны дараа баруун буланд байрлах "!" Ethernet лого алга болно;

 

Компьютертэй төхөөрөмжийн холболтыг шалгах:

коммандын шугам