ads linkedin WIFI сүлжээг хэрхэн тохируулах вэ? | Anviz Олон улсын

Линукс платформын төхөөрөмжийн WIFI сүлжээг хэрхэн тохируулах вэ?

WIFI Төхөөрөмжийн тохиргоо:

үндсэн сүлжээ интернэт
1. Төхөөрөмжийн удирдлагын хуудас руу очих (тавих хэрэглэгч: 0 PW: 12345, дараа нь OK) сүлжээг сонгох. 2. сонгоно уу Интернэт товчлуур. 3. "Ethernet"In WiFi горим.
     
сүлжээ WIFI WIFI
4. сонгоно уу WiFi товчn 5. Холбогдох WIFI Боломжит 6. сонгоно уу DHCP
     

Тайлбар: Ethernet холбогдсоны дараа баруун буланд байрлах "!" Ethernet лого алга болно; Төхөөрөмж дэх WiFi тохиргоо.

 

Компьютертэй төхөөрөмжийн холболтыг шалгах:

коммандын шугам