ads linkedin Kalibracja czasu urządzenia | Anviz Globalne

Kalibracja czasu urządzenia

1. Jeśli po wyłączeniu zasilania i ponownym uruchomieniu czas zmieni się na wadliwy czas, ale czas płynie dalej, proszę wymienić baterię przycisku.

2. Jeśli czas urządzenia jest dłuższy lub krótszy niż 3 sekundy, należy dostosować czas za pomocą parametru „Kalibracja czasu” w oprogramowaniu.

3. Jeśli zakres błędu czasu jest większy niż 3 sekundy, być może oscylator kwarcowy czasu jest wadliwy.

4. Jeśli czas jest nieporządny, być może układ czasowy jest wadliwy.