ads linkedin Kalibrácia času zariadenia | Anviz Globálne

Kalibrácia času zariadenia

1.Ak sa po vypnutí a reštarte čas zmení na chybný čas, ale čas ide ďalej, vymeňte prosím gombíkovú batériu.

2. Ak je čas zariadenia pomalší alebo rýchlejší o menej ako 3 sekundy, upravte čas pomocou parametra „Time Calibration“ v softvéri.

3. Ak je rozsah časovej chyby viac ako 3 sekundy, možno je oscilátor časového kryštálu chybný.

4.Ak je čas chaotický, možno je časový čip chybný.