ads linkedin Si të aktivizoj njohjen e maskës? | Anviz Global

Si të aktivizoni zbulimin e maskës?

Krijuar nga: Chalice Li
Ndryshuar më: e Premte, 7 Qershor 2021 në orën 17:58 anviz logo
Hapi 1: Shkoni te menyja e aplikacionit përmes menysë së avancuar

avancuar   aplikim
Hapi 2: Shkoni te menyja Maskë

maskë

Hapi 3: Funksioni i zbulimit të maskës mund të aktivizohet në këtë meny. Administratori mund të vendosë funksionin e urrejtjes së maskës si qëllim vetëm alarmi ose kontrolli të aksesit.

maskë

Shënim: Mund të konfiguroni gjithashtu një shkas alarmi në menynë e maskës.


Ju lutemi dërgoni postë në support@anviz.com nëse keni ndonjë pyetje!     
                                                       
Anviz Ekipi i Mbështetjes Teknike