ads linkedin Si të konfiguroni rrjetin Ethernet të pajisjes së platformës Linux? | Anviz Global

Si të konfiguroni rrjetin Ethernet të pajisjes së platformës Linux?

Ethernet Vendosja në pajisje:

kryesor rrjet internet
1. Shkoni te faqja e administrimit të pajisjes (vendos përdorues: 0 PW: 12345, pastaj ok) për të zgjedhur rrjetin. 2. Zgjedh internet button. 3. Zgjidhni "Ethernet" në Modaliteti WAN.
     
rrjet Ethernet Ethernet
4. Zgjedh Ethernet buton 5. Aktivizoj Rrjet. 6. Vendosni adresën IP mund të lidhet me PC ose zgjidhni DHCP (Auto).
     

Shënim: Pas lidhjes së Ethernetit, logoja "!" në këndin e djathtë të Ethernetit do të zhduket;

 

Testoni lidhjen e pajisjes me kompjuterin:

komandën e shpejtë