ads linkedin Si të konfiguroni rrjetin WIFI? | Anviz Global

Si të konfiguroni Rrjetin WIFI të pajisjes së platformës Linux?

WIFI Vendosja në pajisje:

kryesor rrjet internet
1. Shkoni te faqja e administrimit të pajisjes (vendos përdorues: 0 PW: 12345, pastaj ok) për të zgjedhur rrjetin. 2. Zgjedh internet button. 3. Zgjidhni "Ethernet" në Modaliteti WiFi.
     
rrjet wifi wifi
4. Zgjedh WiFi butonn 5. Lidhu me WIFI Në dispozicion 6. Zgjedh DHCP
     

Shënim: Pasi të lidhet Ethernet, logoja "!" në këndin e djathtë të Ethernetit do të zhduket; Cilësimi i WiFi në pajisje.

 

Testoni lidhjen e pajisjes me kompjuterin:

komandën e shpejtë