ads linkedin Kalibrering av enhetstid | Anviz Välgörenhet

Enhetstidskalibrering

1.Om tiden efter avstängning och omstart ändras till en felaktig tid, men tiden fortsätter, byt ut knappbatteriet.

2. Om enhetens tid är långsammare eller snabbare mindre än 3 sekunder, justera tiden med parametern "Time Calibration" i programvaran.

3.Om tidsfelsintervallet är mer än 3 sekunder, kanske tidskristalloscillatorn är felaktig.

4.Om tiden är rörig, kanske tidschippet är felaktigt.