ads linkedin เหตุใดอุปกรณ์จึงไม่พบแฟลชไดรฟ์ USB | Anviz เหตุการณ์ที่

เหตุใดอุปกรณ์จึงไม่พบแฟลชไดรฟ์ USB

มีแฟลชไดรฟ์ USB หลากหลายในตลาด Anviz อุปกรณ์ไม่สามารถเข้ากันได้กับแฟลชไดรฟ์ USB ทั้งหมด
ขอแนะนำให้ใช้แฟลชไดรฟ์ USB ยี่ห้อ SanDisk หรือ Kingston ความจุต่ำกว่า 8GB ระบบไฟล์เป็น FAT32
หากยังไม่ได้ผล ให้ลองอีกครั้งกับโปรแกรมอื่นหรือขอความช่วยเหลือจาก Anviz.


คิงส์ตัน

หาดทราย