ads linkedin Làm cách nào để xóa quản trị viên nếu tôi quên mật khẩu? | Anviz Toàn cầu

Làm cách nào để xóa quản trị viên khi bạn quên mật khẩu?

  1. Kết nối với PC, mở Prjcomm.exe, thiết lập quản lý thiết bị đầu cuối.

Kết nối với PC

2. ID thiết bị, thay đổi 0

quản lý thiết bị đầu cuối

3. Đồng bộ hóa thời gian, bấm Ok.

đồng bộ hóa thời gian

4. Dự phòng nhân viên, bấm ok

trở lại nhân viên

 

5. Sau đó chuyển sang Quản lý nhân viên, tìm từ đỏ nhân viên KHÔNG. (vì những từ màu đỏ này tất cả nhân viên đều là quản trị viên).

tìm nhân viên từ đỏ KHÔNG

6. Nhấp đúp vào nhân viên KHÔNG. , sau đó sẽ bật lên ảnh bên dưới, thay đổi loại người dùng quản trị viên thành người dùng bình thường.

thêm/sửa thông tin nhân viên

7. Bây giờ không có quản trị viên trong thiết bị và bạn có thể vào menu theo cách mặc định.