ads linkedin Làm cách nào để xem lại tập dữ liệu trong FaceDeep 3? | Anviz Toàn cầu

Cách kiểm tra hồ sơ trong FaceDeep 3?

Tạo bởi: Chalice Li
Được sửa đổi vào: Thứ Sáu, ngày 4 tháng 2021 năm 16 lúc 58:XNUMX anviz Logo

Khi nhân viên thực hiện bấm giờ vào hoặc ra trên thiết bị sẽ hiển thị bên dưới giao diện trạng thái kèm theo thời gian bấm lỗ. Nhân viên có thể chọn phím chức năng được chỉ bằng mũi tên màu đỏ và xem hồ sơ.
chọn trạng thái

kiểm tra thời gian
 


Vui lòng gửi thư đến support@anviz.com Nếu bạn có câu hỏi nào!     
                                                       
Anviz Nhóm hỗ trợ kỹ thuật