ads linkedin Làm cách nào để kích hoạt nhận dạng mặt nạ? | Anviz Toàn cầu

Làm cách nào để bật tính năng phát hiện mặt nạ?

Tạo bởi: Chalice Li
Được sửa đổi vào: Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2021 năm 17 lúc 58:XNUMX anviz Logo
Bước 1: Chuyển đến menu ứng dụng thông qua menu nâng cao

tiên tiến   ứng dụng
Bước 2: Vào menu Mặt nạ

mặt nạ

Bước 3: Có thể bật chức năng phát hiện mặt nạ trong menu này. Quản trị viên có thể đặt chức năng phát hiện mặt nạ chỉ là mục đích báo động hoặc kiểm soát truy cập.

mặt nạ

Lưu ý: Bạn cũng có thể định cấu hình trình kích hoạt cảnh báo trong menu mặt nạ.


Vui lòng gửi thư đến support@anviz.com Nếu bạn có câu hỏi nào !     
                                                       
Anviz Nhóm hỗ trợ kỹ thuật