ads linkedin Tôi có thể chỉ cho mọi người trong FaceDeep 3 IRT? | Anviz Toàn cầu

Tôi có thể sàng lọc khách truy cập trên FaceDeep 3 IRT?

Tạo bởi: Chalice Li
Được sửa đổi vào: Thứ Hai, ngày 7 tháng 2021 năm 17 lúc 58:XNUMX anviz Logo

Vâng, chúng tôi FaceDeep3 IRT có chế độ khách truy cập, khách truy cập có thể được cấp quyền truy cập ở chế độ này với nhiệt độ bình thường và sử dụng khẩu trang theo cấu hình bạn chọn. Dưới đây là hướng dẫn, làm thế nào để chuyển đổi chế độ làm việc?

Bước 1: Chuyển đến menu ứng dụng thông qua menu nâng cao

tiên tiến   ứng dụng

Bước 2: Vào menu đo nhiệt độ

nhiệt kế

Bước 3: Vào chế độ làm việc

nhiệt độ

Bước 4: Chế độ làm việc có thể được chuyển đổi trong menu này

nhiệt độ


Vui lòng gửi thư đến support@anviz.com Nếu bạn có câu hỏi nào!     
                                                       
Anviz Nhóm hỗ trợ kỹ thuật