ads linkedin In FaceDeep 3 IRT, làm cách nào để đổi đơn vị nhiệt độ từ ºC sang ºF? | Anviz Toàn cầu

Cách bật Đơn vị nhiệt độ từ ºC sang ºF FaceDeep 3 IRT?

Tạo bởi: Chalice Li
Được sửa đổi vào: Thứ Hai, ngày 7 tháng 2021 năm 17 lúc 58:XNUMX anviz Logo

Bước 1: Chuyển đến menu ứng dụng thông qua menu nâng cao

tiên tiến   ứng dụng
Bước 2: Vào menu đo nhiệt độ

nhiệt kế

Bước 3: Đơn vị nhiệt độ có thể được chuyển đổi trong menu này

nhiệt độ


Vui lòng gửi thư đến support@anviz.com Nếu bạn có câu hỏi nào!     
                                                       
Anviz Nhóm hỗ trợ kỹ thuật