ads linkedin Hiệu chỉnh thời gian của thiết bị | Anviz Toàn cầu

Hiệu chỉnh thời gian thiết bị

1. Nếu sau khi tắt nguồn và khởi động lại, thời gian thay đổi thành thời gian bị lỗi, nhưng thời gian vẫn tiếp tục, vui lòng thay pin nút.

2.Nếu thời gian của thiết bị chậm hơn hoặc nhanh hơn dưới 3 giây, vui lòng điều chỉnh thời gian theo thông số “Hiệu chỉnh thời gian” trong phần mềm.

3. Nếu phạm vi sai số thời gian lớn hơn 3 giây, có thể bộ tạo dao động tinh thể thời gian bị lỗi.

4. Nếu thời gian lộn xộn, có thể chip thời gian bị lỗi.