ads linkedin Làm cách nào để thiết lập mạng Ethernet của thiết bị nền tảng Linux? | Anviz Toàn cầu

Làm cách nào để thiết lập mạng Ethernet của thiết bị nền tảng Linux?

Ethernet Cài đặt trong thiết bị:

chính mạng internet
1. Chuyển đến trang quản trị thiết bị (đặt người dùng: 0 PW: 12345, rồi ok) để chọn mạng. 2. Chọn Internet . 3. Chọn "Ethernet"Trong chế độ WAN.
     
mạng ethernet ethernet
4. Chọn Ethernet nút 5. Kích hoạt Mạng. 6. Nhập địa chỉ IP có thể được kết nối với PC hoặc chọn DHCP (Tự động).
     

Lưu ý: Sau khi kết nối Ethernet, logo Ethernet "!" ở góc bên phải sẽ biến mất;

 

Kiểm tra kết nối thiết bị với máy tính:

dấu nhắc lệnh