ads linkedin GDPR-kompatibel uttalande | Anviz Välgörenhet

GDPR-kompatibel uttalande

09/26/2019
Dela

GDPR-kompatibel uttalande

Den nya EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) syftar till att tillhandahålla en standardiserad uppsättning dataskyddslagar bland medlemsländerna. Dessa lagar är utformade för att ge EU-medborgare bättre kontroll över hur deras uppgifter används och för att lämna in klagomål även om individen inte befinner sig i det land där deras uppgifter lagras eller behandlas.

Därför fastställer GDPR sekretesskrav som måste implementeras var som helst i organisationen där EU-medborgares personuppgifter finns, vilket gör GDPR verkligen till ett globalt krav. På Anviz Globalt anser vi att GDPR inte bara är ett viktigt steg i att stärka och integrera EU:s dataskyddslagar, utan också det första steget i att stärka dataskyddsregleringen över hela världen.

Som världens ledande leverantör av säkerhetsprodukter och systemlösningar är vi engagerade i och upprätthåller datasäkerhet, särskilt användningen och säkerheten av viktiga biometriska funktioner som fingeravtryck och ansikten. För EU:s GDPR-förordningar har vi gjort följande officiella uttalande

Vi lovar att inte använda rå biometrisk information. All användares biometriska information, oavsett om det är fingeravtrycksbilder eller ansiktsbilder, är kodade och krypterade av Anviz's Bionano algoritm och lagras, och kan inte användas eller återställas av någon individ eller organisation.

Vi åtar oss att inte lagra någon användares biometriska och identitetsdata utanför användarens lokaler. All användares biometriska information kommer att lagras endast på användarens plats, kommer inte att lagras i någon offentlig molnplattform, några tredjepartsorganisationer.

Vi lovar att använda peer-to-peer dubbelkryptering för all enhetskommunikation. Alla Anvizs systemservrar och enheter använder ett peer-to-peer dubbelkrypteringsschema mellan enheter och enheter. Genom Anviz Control Protocol ACP och det universella HTTPS-krypteringsprotokollet för överföring, tredje parts organisation och individ kan inte spricka och återställa dataöverföringen.

Vi lovar att alla som använder system och enheter kommer att behöva autentiseras. Varje individ eller organisation som använder Anvizs system och utrustning kräver autentisering och strikt hantering av operativa rättigheter, och systemet och utrustningen kommer att blockeras från obehörig användning av obehörig personal eller organisation.

Vi är fast beslutna att använda mer flexibla och snabba metoder för dataöverföring och eliminering. För datasäkerhet som användare är oroade över erbjuder vi mer flexibla lösningar för dataöverföring och eliminering. Användaren kan välja att överföra den biometriska informationen från enheten till kundens eget RFID-kort utan att det påverkar normal användning av kunden. När systemet och enheten på ett felaktigt sätt hotas av någon tredje part, kan användaren välja att omedelbart låta enheten automatiskt eliminera all data och initiera enheten.

Partnersamarbete åtagande

Efterlevnad av GDPR-efterlevnad är ett delat ansvar och vi har åtagit oss att följa GDPR med våra partners. Anviz lovar att informera våra partners för att upprätthålla och säkra datalagringssäkerhet, överföringssäkerhet och användningssäkerhet, och att skydda datasäkerheten för säkerhetssystemets globalisering.

Ladda ner PDF

Nic Wang

Marknadsspecialist i Xthings

Nic har både en kandidat- och en magisterexamen från Hong Kong Baptist University och har 2 års erfarenhet av den smarta hårdvarubranschen. Du kan följa honom eller LinkedIn.