ads linkedin Sekretesspolicy | Anviz Välgörenhet

Anviz Sekretessmeddelande

Senast uppdaterad: november 8, 2023

I detta integritetsmeddelande förklarar vi vår sekretesspraxis och tillhandahåller information om den personliga information som Anviz Global Inc., dess dotterbolag och dotterbolag (tillsammans "Anviz”, ”vi” eller ”oss”) samlar in från dig, och vår användning, avslöjande och överföring av denna information via dess webbplatsportaler och applikationer inklusive men inte begränsat till Secu365.com, CrossChex, IntelliSight, Anviz Community Site (community.anviz.com) (tillsammans "Anviz Applikationer”) och de rättigheter och val du har med avseende på din personliga information. För en aktuell lista över Anviz dotterbolag och dotterbolag som kontrollerar eller behandlar din personliga information, vänligen kontakta oss på Integritet@anviz.com.

Detta integritetsmeddelande gäller för personlig information som vi samlar in från dig när du aktivt tillhandahåller den till oss genom din interaktion med oss, vi samlar in automatiskt när du använder Anviz Ansökningar eller besök våra webbplatser och vi får om dig från en affärspartner eller annan användare av våra tjänster.

Barn under 13 år

Vår webbplats och applikationer är inte avsedda för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information online från barn under 13 år.

Information vi samlar in om dig och hur vi samlar in den

Vi samlar in information direkt från dig och automatiskt genom din användning av Anviz Ansökningar. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag eller med ditt samtycke, kan vi kombinera all information som vi samlar in om dig från olika källor.

Information vi samlar in från dig

Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss, inklusive informationen du skickade till oss när du registrerade dig för att få tillgång till Anviz Ansök, fyll i eller uppdatera din kontoinformation (inklusive din användarprofil), ansök om ett jobb hos oss eller registrera dig på vår talanghanteringsplattform, begär information från oss, kontakta oss eller använd på annat sätt våra produkter och tjänster via Anviz Applikationer.

Informationen vi samlar in varierar beroende på din interaktion med oss ​​och kan inkludera kontaktuppgifter och identifierare som ditt namn, postadress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress, såväl som kommersiell information som faktureringsadress, transaktions- och betalningsinformation (inklusive finansiella kontonummer eller kredit- eller betalkortsnummer) och köphistorik. Vi samlar också in all annan information som du lämnar till oss (t.ex. registreringsinformation om du registrerar dig för ett av våra utbildningsprogram eller prenumererar på vår My Anviz Nyhetsbrev, såsom användarnamn och lösenord; ritningar eller designinnehåll om du interagerar med någon av våra produkt- eller specifikationssamarbeten; information genom ditt deltagande i diskussionsforum; eller professionell eller anställningsrelaterad information som CV, anställningshistorik när du söker jobb hos oss eller registrerar dig för att få information om karriärmöjligheter på Anviz).

Vi kan också samla in information från kunder eller en tredje part, om det inte är förbjudet enligt lag, som kan ha ditt underförstådda eller specifika samtycke, såsom din arbetsgivare som tillhandahåller din anställningsrelaterade information till Anviz Applikationer för att använda våra produkter eller tjänster.

Vi kan också samla in följande information:

Information vi samlar in genom automatisk datainsamlingsteknologi

När du besöker vår Anviz Applikationer, informationen som vi automatiskt samlar in inkluderar, men är inte begränsad till: enhet och webbläsartyp, operativsystem, söktermer och annan användningsinformation (inklusive webbrullning, surfning och klickdata för att avgöra vilka webbsidor som visas och länkar som klickas på ); geolocation, Internet protocol (“IP”) adress, datum, tid och längd på Anviz Applikationer eller användning av våra tjänster, och hänvisningsadressen, sökmotorn eller webbsidan som leder dig till vår Anviz Ansökningar. Den rättsliga grunden för sådan behandling (endast EES, Schweiz och Storbritannien) är där vi behöver personuppgifterna för att utföra ett kontrakt, eller vårt legitima intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in och behandla personuppgifterna i fråga eller så kan vi behandla dina personuppgifter där vi har ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt instruktionerna i kommunikationen eller i applikationerna, eller så kontaktar du oss på kontaktinformationen nedan.

Med information som vi samlar in via cookies, webbsignaler och andra tekniker när du besöker vår Anviz Applikationer eller använda våra relaterade tjänster hänvisar vi till avsnittet "Cookies och liknande spårningstekniker" nedan.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag eller med ditt samtycke, kan vi kombinera denna information med annan information som vi har samlat in om dig, inklusive från våra tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänster till dig. Se "Cookies och liknande spårningstekniker" nedan för mer information.

Hur vi använder din personliga information

Vi använder din personliga information för följande ändamål:

Hur vi lämnar ut din information

Vi kan komma att avslöja din personliga information, enligt följande:

Cookies och liknande spårningstekniker

Vi använder cookies, spårningspixlar och andra spårningsmekanismer för att spåra information om din användning av vår Anviz Applikationer och de applikationer och tjänster som är tillgängliga via vår Anviz Applikationer.

Småkakor. En cookie är en textsträng med information som en webbplats överför till cookiefilen i webbläsaren på en dators hårddisk så att den kan komma ihåg användaren och lagra information. En cookie kommer vanligtvis att innehålla namnet på den domän som cookien kommer från, cookiens "livslängd" och ett värde, vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår Anviz Ansökningar och för att förbättra vår Anviz Applikationer, produkter och tjänster. Vi använder främst cookies för följande ändamål:

Rensa GIF-filer, pixeltaggar och annan teknik. Tydliga GIF:er är små bilder med en unik identifierare, liknande i funktion som cookies, som är inbäddade osynligt på webbsidor. Vi kan använda tydliga GIF-filer (även kända som webbsignaler, webbuggar eller pixeltaggar) i samband med vår Anviz Applikationer och webbplatser för att spåra aktiviteterna för användare av vår Anviz Applikationer, hjälpa oss att hantera innehåll och sammanställa statistik om användningen av vår Anviz Applikationer och webbplatser. Vi kan också använda tydliga GIF-filer i HTML-e-postmeddelanden till våra användare, för att hjälpa oss spåra svarsfrekvenser för e-post, identifiera när våra e-postmeddelanden visas och spåra om våra e-postmeddelanden vidarebefordras.

Tredjepartsanalys. Vi använder automatiserade enheter och applikationer för att utvärdera användningen av våra Anviz Applikationer och tjänster. Vi använder dessa verktyg för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster, prestanda och användarupplevelser. Dessa enheter och applikationer kan använda cookies och annan spårningsteknik för att utföra sina tjänster.

Länkar från tredje part

Vår Anviz Applikationer kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. All åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte av detta meddelande utan regleras istället av integritetspolicyn för dessa tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för integritet, säkerhet och informationspraxis för sådana tredjepartswebbplatser.

Internationella överföringar av personlig information

Vi kan komma att använda, avslöja, bearbeta, överföra eller lagra personlig information utanför det land där den samlades in, till exempel till USA och andra länder, vilket kanske inte garanterar samma skyddsnivå för personlig information som det land där du vistas.

Dessutom finns det situationer när personlig information överförs till tredje parts tjänsteleverantörer (i USA och/eller andra länder, inklusive länder där Anviz driver eller har kontor) för att tillhandahålla tjänster för Anviz, såsom betalningshantering och webbhotell och andra tjänster som krävs enligt lag. Anviz använder tredje parts tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter för tjänsterelaterade och administrativa ändamål. Sådana tjänsteleverantörer finns i USA och andra platser där de tillhandahåller sina tjänster. När Anviz behåller ett annat företag för att utföra en funktion av denna karaktär, kommer sådan tredje part att behöva skydda den personliga informationen och kommer inte att vara auktoriserad att använda den personliga informationen för något annat ändamål.

Tredjepartstjänsteleverantörerna kommer sannolikt att finnas i Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Chile, Kina, Colombia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Panama, Polen, Singapore, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.

När det gäller invånare i EU och Storbritannien: din personliga information kommer endast att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien om övriga villkor för sådan överföring enligt GDPR är uppfyllda (t.ex. undertecknande av EU-standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören(erna) enligt artikel 46 (2) (c) GDPR).

Hur vi skyddar din personliga information

Alla användares biometriska data, oavsett om det är fingeravtrycksbilder eller ansiktsbilder, är kodade och krypterade av Anvizär unik Bionano algoritm och lagras som en uppsättning irreversibla teckendata och kan inte användas eller återställas av någon individ eller organisation. Vi har implementerat rimliga åtgärder för att skydda den personliga information vi samlar in från skada, missbruk, störningar, förlust, ändring, förstörelse, obehörig eller oavsiktlig användning, modifiering, avslöjande, åtkomst eller behandling och andra olagliga former av databehandling. Var dock medveten om att inga datasäkerhetsåtgärder kan garantera 100 % säkerhet. Medan vi övervakar och upprätthåller säkerheten för Anviz Ansökningar, vi garanterar inte att Anviz Applikationer eller produkter eller tjänster är ogenomträngliga för attacker eller att all användning av Anviz Applikationer eller andra produkter eller tjänster kommer att vara oavbrutna eller säkra.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket informationen ursprungligen samlades in, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag av juridiska, skattemässiga eller regulatoriska skäl eller andra legitima och lagliga affärsändamål. Personuppgifter som samlas in för rekryteringsändamål kommer att bevaras under en rimlig tidsperiod i enlighet med tillämplig lag, såvida du inte anställs i vilket fall en del av denna information kommer att behållas i din anställningsjournal.

Dina integritetsrättigheter och val

Uppdateringar av detta meddelande

Vi kan uppdatera detta meddelande med jämna mellanrum för att beskriva nya produkter, processer eller förändringar av vår praxis. Om vi ​​gör ändringar i vårt meddelande kommer vi att lägga upp dessa ändringar på den här sidan förutom att uppdatera "Senast uppdaterad" eller ikraftträdandedatumet högst upp på denna webbsida. Om vi ​​gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig antingen genom att e-posta dig eller genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats på denna sida innan sådana väsentliga ändringar träder i kraft.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss på Integritet@anviz.com om du har några frågor eller funderingar kring detta meddelande, behöver hjälp med att hantera dina val eller utöva dina integritetsrättigheter, eller har andra frågor, kommentarer eller klagomål angående vår sekretesspraxis. Du kan också skriva till oss på:

Anviz Global Inc.
Attn: Sekretess
32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220
Union City, CA 94587