ads linkedin Zásady ochrany osobních údajů | Anviz Globální

Anviz Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: 8. listopadu 2023

V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů a poskytujeme informace o osobních údajích, které Anviz Global Inc., její dceřiné společnosti a přidružené společnosti (společně „Anviz““, „my“ nebo „nás“) shromažďujeme od vás a naše použití, zveřejňování a přenos těchto informací prostřednictvím jejích webových portálů a aplikací, včetně, ale bez omezení na Secu365.com, CrossChex, IntelliSight, Anviz Komunitní web (komunita.anviz.com) (společně „Anviz Aplikace") a práva a volby, které máte s ohledem na své osobní údaje. Pro aktuální výpis Anviz dceřiná společnost a přidružené společnosti, které kontrolují nebo zpracovávají vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese Soukromí @anviz.com.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které od vás shromažďujeme, když nám je aktivně poskytujete prostřednictvím vašich interakcí s námi, automaticky shromažďujeme, když používáte Anviz Aplikace nebo navštivte naše webové stránky a my o vás obdržíme od obchodního partnera nebo jiného uživatele našich služeb.

Děti do 13 let

Naše webové stránky a aplikace nejsou určeny dětem mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje online od dětí mladších 13 let.

Informace, které o vás shromažďujeme, a jak je shromažďujeme

Shromažďujeme informace přímo od vás a automaticky prostřednictvím vašeho používání Anviz Aplikace. V rozsahu povoleném zákonem nebo s vaším souhlasem můžeme kombinovat všechny informace, které o vás shromažďujeme z různých zdrojů.

Informace, které od vás shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, včetně informací, které jste nám zaslali při registraci pro přístup k Anviz Přihlášky, vyplňte nebo aktualizujte informace o svém účtu (včetně vašeho uživatelského profilu), požádejte o práci u nás nebo se zaregistrujte na naší platformě talent management, vyžádejte si od nás informace, kontaktujte nás nebo jinak používejte naše produkty a služby prostřednictvím Anviz Aplikace.

Údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na vaší interakci s námi a mohou zahrnovat kontaktní údaje a identifikátory, jako je vaše jméno, poštovní adresa, telefonní čísla, faxové číslo a e-mailová adresa, a také obchodní informace, jako je fakturační adresa, informace o transakcích a platbách (včetně čísel finančních účtů nebo čísel kreditních či debetních karet) a historii nákupů. Shromažďujeme také jakékoli další informace, které nám poskytnete (např. registrační údaje, pokud se zaregistrujete do jednoho z našich školicích programů nebo se přihlásíte k odběru našich Anviz Newsletter, jako je uživatelské jméno a heslo; výkresy nebo obsah návrhu, pokud komunikujete s některou z našich aplikací pro spolupráci na produktu nebo specifikaci; informace prostřednictvím vaší účasti na diskusních fórech; nebo profesní informace nebo informace související se zaměstnáním, jako je životopis, historie zaměstnání, když se u nás ucházíte o práci nebo se registrujete, abyste získali informace o kariérních příležitostech na Anviz).

Můžeme také shromažďovat informace od zákazníků nebo třetí strany, pokud to není zakázáno zákonem, kteří mohou mít váš předpokládaný nebo konkrétní souhlas, jako je váš zaměstnavatel, který poskytuje informace týkající se vašeho zaměstnání Anviz Aplikace pro používání našich produktů nebo služeb.

Můžeme také shromažďovat následující informace:

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím technologií automatického sběru dat

Když navštívíte naše Anviz Aplikace, informace, které automaticky shromažďujeme, zahrnují, ale nejsou omezeny na: typ zařízení a prohlížeče, operační systém, vyhledávací termíny a další informace o používání (včetně posouvání webu, prohlížení a údajů o kliknutí k určení, jaké webové stránky jsou zobrazeny a na které odkazy klikají ); geolokaci, adresu internetového protokolu („IP“), datum, čas a délku na Anviz Aplikace nebo používání našich služeb a odkazující URL, vyhledávač nebo webová stránka, která vás zavede na naše Anviz Aplikace. Právním základem pro takové zpracování (pouze EHP, Švýcarsko a Spojené království) je situace, kdy osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu a nepřevažují nad nimi vaše zájmy v oblasti ochrany údajů nebo základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat a zpracovávat příslušné osobní údaje nebo můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud k tomu máme váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, jak je uvedeno ve sděleních nebo v Aplikacích, nebo nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích.

S informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a dalších technologií, když navštívíte naše Anviz Aplikace nebo používání našich souvisejících služeb odkazujeme na sekci „Soubory cookie a podobné technologie sledování“ níže.

V rozsahu povoleném zákonem nebo s vaším souhlasem můžeme tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jsme o vás shromáždili, včetně informací od našich poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat vám služby. Další informace naleznete níže v části „Soubory cookie a podobné technologie sledování“.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

Jak zveřejňujeme vaše informace

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit následovně:

Soubory cookie a podobné technologie sledování

Používáme cookies, sledovací pixely a další sledovací mechanismy, abychom mohli sledovat informace o tom, jak používáte naše Anviz Aplikace a aplikace a služby dostupné prostřednictvím našeho Anviz Aplikace.

Cookies. Cookie je textový řetězec informací, které webová stránka přenáší do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače, aby si mohla zapamatovat uživatele a ukládat informace. Soubor cookie bude obvykle obsahovat název domény, ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie a hodnotu, obvykle náhodně vygenerované jedinečné číslo. To nám pomáhá poskytovat vám dobrý zážitek, když si prohlížíte naše Anviz Aplikace a zlepšit naše Anviz Aplikace, produkty a služby. Soubory cookie používáme převážně pro následující účely:

Vymažte GIFy, pixelové značky a další technologie. Clear GIF jsou drobné grafiky s jedinečným identifikátorem, který má podobnou funkci jako soubory cookie, které jsou neviditelně vloženy na webové stránky. Ve spojení s našimi Anviz Aplikace a webové stránky pro sledování aktivit našich uživatelů Anviz Aplikace, nám pomáhají spravovat obsah a sestavovat statistiky o používání našich Anviz Aplikace a webové stránky. Můžeme také použít jasné GIFy v HTML e-mailech pro naše uživatele, které nám pomohou sledovat míru odpovědí na e-maily, identifikovat, kdy jsou naše e-maily zobrazeny, a sledovat, zda jsou naše e-maily přeposílány.

Analýza třetích stran. K vyhodnocení využití našich služeb používáme automatizovaná zařízení a aplikace Anviz Aplikace a služby. Tyto nástroje nám pomáhají zlepšovat naše služby, výkon a uživatelské zkušenosti. Tato zařízení a aplikace mohou k provádění svých služeb používat soubory cookie a další sledovací technologie.

Odkazy třetích stran

Náš Anviz Aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Jakýkoli přístup a používání takových propojených webových stránek se neřídí tímto oznámením, ale řídí se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran. Nejsme zodpovědní za soukromí, bezpečnost a informační praktiky těchto webových stránek třetích stran.

Mezinárodní převody osobních údajů

Můžeme používat, zveřejňovat, zpracovávat, přenášet nebo uchovávat osobní údaje mimo zemi, ve které byly shromážděny, například do Spojených států a dalších zemí, které nemusí zaručovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země, ve které bydlet.

Kromě toho existují situace, kdy jsou osobní údaje předávány poskytovatelům služeb třetích stran (ve Spojených státech a/nebo jiných zemích, včetně zemí, ve kterých Anviz provozuje nebo má kanceláře) pro poskytování služeb Anviz, jako je zpracování plateb a webhosting a další služby vyžadované zákonem. Anviz využívá poskytovatele služeb třetích stran ke zpracování osobních údajů pro účely související se službami a pro administrativní účely. Takoví poskytovatelé služeb se nacházejí ve Spojených státech amerických a na dalších místech, kde poskytují své služby. Když Anviz ponechá jinou společnost, aby vykonávala funkci tohoto charakteru, bude tato třetí strana povinna chránit osobní údaje a nebude oprávněna osobní údaje použít k jinému účelu.

Poskytovatelé služeb třetích stran se pravděpodobně nacházejí v Austrálii, Rakousku, Belgii, Kanadě, Chile, Číně, Kolumbii, Dánsku, Francii, Německu, Hongkongu, Indii, Irsku, Itálii, Malajsii, Mexiku, Nizozemsku, na Novém Zélandu, Panama, Polsko, Singapur, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy americké.

S ohledem na obyvatele EU a Spojeného království: vaše osobní údaje budou předány mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor nebo Spojené království pouze v případě, že budou splněny ostatní podmínky pro takový přenos podle GDPR (např. podpis standardních smluvních doložek EU s poskytovatel(é) služeb podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR).

Jak chráníme vaše osobní údaje

Všechna biometrická data uživatelů, ať už jde o obrázky otisků prstů nebo obličejů, jsou kódována a šifrována Anvizje jedinečný Bionano algoritmu a uloženy jako sada nevratných znakových dat a nemohou být použity ani obnoveny žádným jednotlivcem nebo organizací. Zavedli jsme přiměřená opatření k ochraně osobních údajů, které shromažďujeme, před poškozením, zneužitím, zásahem, ztrátou, změnou, zničením, neoprávněným nebo náhodným použitím, úpravou, zveřejněním, přístupem nebo zpracováním a jinými nezákonnými formami zpracování údajů. Mějte však na paměti, že žádná opatření pro zabezpečení dat nemohou zaručit 100% bezpečnost. Zatímco sledujeme a udržujeme bezpečnost Anviz Aplikace, nezaručujeme, že Anviz Aplikace nebo jakékoli produkty nebo služby jsou odolné vůči útoku nebo jakémukoli použití Anviz Aplikace nebo jakékoli produkty nebo služby budou nepřerušené nebo zabezpečené.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat ne déle, než je nutné ke splnění účelu, pro který byly informace původně shromážděny, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání z právních, daňových nebo regulačních důvodů nebo pro jiné legitimní a zákonné obchodní účely. Osobní údaje shromážděné pro účely náboru budou uchovávány po přiměřenou dobu v souladu s platnými zákony, pokud nejste zaměstnáni, v takovém případě budou některé z těchto informací uchovány ve vašem záznamu o zaměstnání.

Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů

Aktualizace tohoto oznámení

Toto oznámení můžeme pravidelně aktualizovat, abychom popsali nové produkty, procesy nebo změny našich postupů. Pokud provedeme změny v našem oznámení, zveřejníme tyto změny na této stránce kromě aktualizace „Poslední aktualizace“ nebo data účinnosti v horní části této webové stránky. Pokud provedeme podstatné změny, upozorníme vás buď e-mailem, nebo zveřejněním oznámení o takových změnách výrazně na této stránce dříve, než takové podstatné změny vstoupí v platnost.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prosím na adrese Soukromí @anviz.com máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto Oznámení, požadujete pomoc při správě svých voleb nebo uplatňování svých práv na ochranu soukromí nebo máte jiné dotazy, komentáře nebo stížnosti týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů. Můžete nám také napsat na:

Anviz Společnost Global Inc.
K rukám: Soukromí
32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220
Union City, CA 94587