ads linkedin Politika ta 'Privatezza | Anviz Globali

Anviz Avviż ta 'Privatezza

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Novembru, 2023

F'dan l-Avviż ta' Privatezza, aħna nispjegaw il-prattika tal-privatezza tagħna u nipprovdu informazzjoni dwar l-informazzjoni personali li Anviz Global Inc., is-sussidjarji u l-affiljati tagħha (kollettivament “Anviz”, “aħna” jew “aħna”) niġbru mingħandek, u l-użu, l-iżvelar u t-trasferiment tagħna ta’ dik l-informazzjoni permezz tal-portali u l-applikazzjonijiet tal-websajt tagħha inklużi iżda mhux limitati għal Secu365. Bil, CrossChex, IntelliSight, Anviz Sit tal-Komunità (komunità.anviz.com) (kollettivament “Anviz Applikazzjonijiet”) u d-drittijiet u l-għażliet li għandek fir-rigward tal-informazzjoni personali tiegħek. Għal lista attwali tal- Anviz sussidjarja u affiljati li jikkontrollaw jew jipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq privatezza@anviz. Bil.

Dan l-Avviż ta' Privatezza japplika għall-informazzjoni personali li niġbru mingħandek meta tipprovdiha b'mod attiv permezz tal-interazzjonijiet tiegħek magħna, aħna niġbru awtomatikament hekk kif tuża Anviz Applikazzjonijiet jew żur il-websajts tagħna u nirċievu dwarek mingħand sieħeb fin-negozju jew utent ieħor tas-servizzi tagħna.

Tfal Taħt it-13-il sena

Il-Websajt u l-Applikazzjonijiet tagħna mhumiex maħsuba għal tfal taħt it-13-il sena. Aħna ma niġbrux xjentement informazzjoni personali online minn tfal taħt it-13-il sena.

Informazzjoni li Niġbru Dwarek u Kif Niġbruha

Aħna niġbru informazzjoni direttament mingħandek u awtomatikament permezz tal-użu tiegħek tal- Anviz Applikazzjonijiet. Sal-limitu permess mil-liġi jew bil-kunsens tiegħek, nistgħu ngħaqqdu l-informazzjoni kollha li niġbru dwarek minn sorsi varji.

Informazzjoni Aħna Niġbru mingħandek

Aħna niġbru informazzjoni personali li tipprovdilna, inkluża l-informazzjoni li bgħattilna meta tirreġistra biex taċċessa l- Anviz Applikazzjonijiet, timla jew taġġorna l-informazzjoni tal-kont tiegħek (inkluż il-profil tal-utent tiegħek), applika għal impjieg magħna jew tirreġistra għall-pjattaforma tal-ġestjoni tat-talent tagħna, titlob informazzjoni mingħandna, ikkuntattjana, jew inkella tuża l-prodotti u s-servizzi tagħna permezz tal- Anviz Applikazzjonijiet.

L-informazzjoni li niġbru tvarja skont l-interazzjoni tiegħek magħna, u tista’ tinkludi, dettalji ta’ kuntatt u identifikaturi bħal ismek, indirizz postali, numri tat-telefon, numru tal-fax, u indirizz tal-posta elettronika, kif ukoll informazzjoni kummerċjali bħall-indirizz tal-kontijiet, informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet u l-ħlas (inklużi n-numri tal-kont finanzjarju jew in-numri tal-kards ta’ kreditu jew debitu), u l-istorja tax-xiri. Aħna niġbru wkoll kwalunkwe informazzjoni oħra li tipprovdilna (eż., informazzjoni ta’ reġistrazzjoni jekk tirreġistra għal wieħed mill-programmi ta’ taħriġ tagħna jew tabbona għal My Anviz Newsletter tal-aħbarijiet, bħal username u password; tpinġijiet jew kontenut tad-disinn jekk jinteraġixxi ma 'waħda mill-applikazzjonijiet ta' kollaborazzjoni tal-prodott jew tal-ispeċifikazzjoni tagħna; informazzjoni permezz tal-parteċipazzjoni tiegħek f'fora ta' diskussjoni; jew informazzjoni professjonali jew relatata mal-impjieg bħal jerġa, storja ta’ impjieg meta tapplika għal impjieg magħna jew tirreġistra biex tirċievi informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ karriera fuq Anviz).

Nistgħu wkoll niġbru informazzjoni mingħand klijenti jew parti terza, jekk mhux ipprojbit bil-liġi, li jista' jkollhom il-kunsens impliċitu jew speċifiku tiegħek, bħal min iħaddmek li jipprovdi informazzjoni relatata mal-impjieg tiegħek lil Anviz Applikazzjonijiet biex tuża l-prodotti jew is-servizz tagħna.

Nistgħu wkoll niġbru l-informazzjoni li ġejja:

Informazzjoni Aħna Niġbru Permezz Teknoloġiji Awtomatiċi tal-Ġbir tad-Dejta

Meta żżur tagħna Anviz Applikazzjonijiet, l-informazzjoni li niġbru awtomatikament tinkludi, iżda mhix limitata għal: it-tip ta' apparat u browser, sistema operattiva, termini ta' tfittxija u informazzjoni oħra dwar l-użu (inkluż scrolling tal-web, browsing, u dejta tal-ikklikkja biex jiġi ddeterminat liema paġni tal-web qed jidhru u links huma kklikkjati ); ġeolokalizzazzjoni, indirizz tal-protokoll tal-Internet (“IP”), id-data, il-ħin, u t-tul fuq il- Anviz L-applikazzjonijiet jew l-użu tas-servizzi tagħna, u l-URL ta’ referenza, il-magna tat-tiftix, jew il-paġna tal-web li jwassluk għal tagħna Anviz Applikazzjonijiet. Il-bażi legali għal tali pproċessar (ŻEE, l-Isvizzera u r-Renju Unit biss) hija fejn neħtieġu l-informazzjoni personali biex inwettqu kuntratt, jew l-interess leġittimu tagħna u mhux megħlub mill-interessi tal-protezzjoni tad-dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tiegħek. F'xi każijiet, jista 'jkollna wkoll obbligu legali li niġbru u nipproċessaw l-informazzjoni personali inkwistjoni jew nistgħu nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek fejn ikollna l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan. Tista' tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin kif struzzjonijiet fil-komunikazzjonijiet jew fl-Applikazzjonijiet, jew tikkuntattjana fl-informazzjoni ta' kuntatt hawn taħt.

B'informazzjoni niġbru permezz ta' cookies, web beacons, u teknoloġiji oħra meta żżur tagħna Anviz Applikazzjonijiet jew uża s-servizzi relatati tagħna nirreferu għat-taqsima "Cookies u Teknoloġiji Simili ta' Traċċar" hawn taħt.

Sal-limitu permess mil-liġi jew bil-kunsens tiegħek, nistgħu ngħaqqdu din l-informazzjoni ma’ informazzjoni oħra li ġbarna dwarek, inkluż mingħand il-fornituri tas-servizzi tagħna li jgħinuna nipprovdulek servizzi. Jekk jogħġbok ara "Cookies u Teknoloġiji Simili ta' Traċċar" hawn taħt għal aktar informazzjoni.

Kif Nużaw l-Informazzjoni Personali Tiegħek

Aħna nużaw l-informazzjoni personali tiegħek għall-għanijiet li ġejjin:

Kif Aħna Niżvelaw l-Informazzjoni Tiegħek

Nistgħu niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek, kif ġej:

Cookies u Teknoloġiji Simili ta’ Traċċar

Aħna nużaw cookies, pixels tat-traċċar u mekkaniżmi oħra ta 'traċċar, biex insegwu informazzjoni dwar l-użu tiegħek ta' tagħna Anviz Applikazzjonijiet u l-applikazzjonijiet u s-servizzi disponibbli permezz tagħna Anviz Applikazzjonijiet.

Cookies. Cookie hija sensiela ta' informazzjoni bit-test biss li websajt tittrasferixxi għall-fajl tal-cookie tal-browser fuq il-hard disk tal-kompjuter sabiex tkun tista' tiftakar lill-utent u taħżen l-informazzjoni. Cookie tipikament ikun fiha l-isem tad-dominju li minnu tkun ġiet il-cookie, il-'ħajja' tal-cookie, u valur, normalment numru uniku ġġenerat bl-addoċċ. Dan jgħinna nipprovdulek esperjenza tajba meta tfittex tagħna Anviz Applikazzjonijiet u biex itejbu tagħna Anviz Applikazzjonijiet, prodotti u servizzi. Aħna nużaw l-aktar cookies għall-għanijiet li ġejjin:

GIFs ċari, pixel tags u teknoloġiji oħra. GIFs ċari huma grafika ċkejkna b'identifikatur uniku, simili fil-funzjoni għall-cookies, li huma inkorporati b'mod inviżibbli fil-paġni tal-web. Nistgħu nużaw GIFs ċari (magħrufa wkoll bħala web beacons, web bugs jew pixel tags) b'konnessjoni ma' tagħna Anviz Applikazzjonijiet u websajts biex jittraċċaw l-attivitajiet ta 'utenti ta' tagħna Anviz Applikazzjonijiet, għinna jimmaniġġjaw il-kontenut, u niġbru statistika dwar l-użu tagħna Anviz Applikazzjonijiet u websajts. Nistgħu nużaw ukoll GIFs ċari f'e-mails HTML lill-utenti tagħna, biex jgħinuna nsegwu r-rati ta' rispons tal-e-mails, nidentifikaw meta l-e-mails tagħna jiġu kkunsidrati, u nsegwu jekk l-e-mails tagħna jiġux mibgħuta.

Analitika ta' partijiet terzi. Aħna nużaw apparati u applikazzjonijiet awtomatizzati biex nevalwaw l-użu tagħna Anviz Applikazzjonijiet u servizzi. Aħna nużaw dawn l-għodod biex jgħinuna ntejbu s-servizzi, il-prestazzjoni u l-esperjenzi tal-utent tagħna. Dawn l-apparati u applikazzjonijiet jistgħu jużaw cookies u teknoloġiji oħra ta’ traċċar biex iwettqu s-servizzi tagħhom.

Rabtiet minn Partijiet Terzi

tagħna Anviz L-applikazzjonijiet jista' jkun fihom links għal websajts ta' partijiet terzi. Kwalunkwe aċċess għal u użu ta' dawn il-websajts konnessi mhuwiex irregolat minn dan l-Avviż iżda minflok huwa rregolat mill-politiki ta' privatezza ta' dawk il-websajts ta' partijiet terzi. Aħna m'aħniex responsabbli għall-privatezza, is-sigurtà u l-prattiki tal-informazzjoni ta 'dawn il-websajts ta' partijiet terzi.

Trasferimenti Internazzjonali ta 'Informazzjoni Personali

Nistgħu nużaw, niżvelaw, nipproċessaw, nittrasferixxu jew naħżnu informazzjoni personali barra mill-pajjiż li fih tkun inġabret, bħall-Istati Uniti u pajjiżi oħra, li jistgħu ma jiggarantixxux l-istess livell ta’ protezzjoni għall-informazzjoni personali bħall-pajjiż li fih int jirrisjedi.

Barra minn hekk, hemm sitwazzjonijiet meta informazzjoni personali tiġi trażmessa lil fornituri ta’ servizzi ta’ partijiet terzi (fl-Istati Uniti u/jew pajjiżi oħra, inklużi pajjiżi li fihom Anviz topera jew għandha uffiċċji) biex tipprovdi servizzi għal Anviz, bħall-ipproċessar tal-ħlas u web hosting u servizzi oħra meħtieġa mil-liġi. Anviz juża fornituri ta’ servizzi ta’ partijiet terzi biex jipproċessa informazzjoni personali għal skopijiet amministrattivi u relatati mas-servizz. Fornituri ta’ servizzi bħal dawn jinsabu fl-Istati Uniti u f’postijiet oħra fejn jipprovdu s-servizz tagħhom. Meta Anviz iżomm kumpanija oħra biex twettaq funzjoni ta’ din in-natura, tali parti terza tkun meħtieġa tipproteġi l-informazzjoni personali u mhux se tkun awtorizzata tuża l-informazzjoni personali għal xi skop ieħor.

Il-fornituri tas-servizzi ta’ partijiet terzi x’aktarx ikunu jinsabu fl-Awstralja, l-Awstrija, il-Belġju, il-Kanada, iċ-Ċili, iċ-Ċina, il-Kolombja, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, Ħong Kong, l-Indja, l-Irlanda, l-Italja, il-Malasja, il-Messiku, l-Olanda, New Zealand, Il-Panama, il-Polonja, Singapor, il-Korea t'Isfel, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera, it-Turkija, l-UAE, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti.

Fir-rigward tar-residenti fl-UE u r-Renju Unit: l-informazzjoni personali tiegħek tiġi trażmessa biss barra l-UE jew iż-Żona Ekonomika Ewropea jew ir-Renju Unit jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet l-oħra għal tali trażmissjoni taħt il-GDPR (eż., iffirmar ta’ klawsoli kuntrattwali standard tal-UE ma’ il-fornitur(i) tas-servizz skont l-Artikolu 46(2)(c) GDPR).

Kif Nipproteġu l-Informazzjoni Personali Tiegħek

Id-dejta bijometrika kollha tal-utenti, kemm jekk immaġini tal-marki tas-swaba’ jew immaġini tal-wiċċ, hija kkodifikata u kkodifikata minn Anvizhuwa uniku Bionano algoritmu u maħżuna bħala sett ta 'data ta' karattri irriversibbli, u ma tistax tintuża jew tiġi restawrata minn xi individwu jew organizzazzjoni. Implimentajna miżuri raġonevoli biex nipproteġu l-informazzjoni personali li niġbru minn ħsara, użu ħażin, interferenza, telf, alterazzjoni, qerda, użu mhux awtorizzat jew aċċidentali, modifika, żvelar, aċċess jew ipproċessar, u forom oħra illegali ta’ pproċessar ta’ data. Madankollu, jekk jogħġbok kun konxju li l-ebda miżuri tas-sigurtà tad-dejta ma jistgħu jiggarantixxu sigurtà 100%. Filwaqt li nissorveljaw u nżommu s-sigurtà tal- Anviz Applikazzjonijiet, aħna ma niggarantixxux li l- Anviz Applikazzjonijiet jew kwalunkwe prodotti jew servizzi huma impermeabbli għall-attakk jew li kwalunkwe użu tal- Anviz L-applikazzjonijiet jew kwalunkwe prodott jew servizz se jkunu bla interruzzjoni jew siguri.

Kemm Ddum Inżommu l-Informazzjoni Personali Tiegħek

Aħna se nżommu l-informazzjoni personali tiegħek għal mhux aktar milli meħtieġ biex nissodisfaw l-iskop li għalih inġabret l-informazzjoni oriġinarjament sakemm perjodu ta’ żamma itwal ma jkunx meħtieġ jew permess mil-liġi għal raġunijiet legali, fiskali jew regolatorji jew skopijiet kummerċjali leġittimi u legali oħra. L-informazzjoni personali miġbura għal skopijiet ta’ reklutaġġ tinżamm għal perjodu ta’ żmien raġonevoli skont il-liġi applikabbli, sakemm ma tkunx impjegat f’liema każ xi ftit minn din l-informazzjoni tinżamm fir-rekord tal-impjieg tiegħek.

Id-Drittijiet u l-Għażliet tal-Privatezza Tiegħek

Aġġornamenti għal Dan l-Avviż

Nistgħu naġġornaw dan l-Avviż perjodikament biex niddeskrivu prodotti, proċessi, jew bidliet ġodda fil-prattiki tagħna. Jekk nagħmlu bidliet fl-Avviż tagħna, aħna se npoġġu dawk il-bidliet f'din il-paġna minbarra li naġġornaw l-"Aġġornata l-aħħar" jew id-data effettiva fil-quċċata ta' din il-paġna web. Jekk nagħmlu bidliet materjali, aħna ninnotifikawk jew billi nibgħatulek email jew billi nippubblikaw avviż ta’ dawn il-bidliet b’mod prominenti fuq din il-paġna qabel ma dawn il-bidliet materjali jidħlu fis-seħħ.

Ikkuntatjana

Jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq privatezza@anviz. Bil jekk għandek xi mistoqsijiet jew tħassib dwar dan l-Avviż, teħtieġ għajnuna fil-ġestjoni tal-għażliet tiegħek jew teżerċita d-drittijiet tal-privatezza tiegħek, jew għandek mistoqsijiet, kummenti jew ilmenti oħra dwar il-prattiki tal-privatezza tagħna. Tista’ wkoll tiktbilna fuq:

Anviz Global Inc.
Attn: Privatezza
32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220
Union City, CA 94587