ads linkedin Polityka prywatności | Anviz Globalne

Anviz Ochrona prywatności

Ostatnia aktualizacja: listopad 8, 2023

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy naszą praktykę dotyczącą prywatności i dostarczamy informacji na temat danych osobowych, które Anviz Global Inc., jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „Anviz”, „my” lub „nas”) zbieramy od Ciebie, a nasze wykorzystanie, ujawnienie i przekazywanie tych informacji za pośrednictwem portali internetowych i aplikacji, w tym między innymi Secu365.com, CrossChex, IntelliSight, Anviz Witryna społecznościowa (community.anviz.com) (zbiorczo „Anviz Aplikacje”) oraz prawa i możliwości wyboru, jakie przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Aby zapoznać się z aktualną listą Anviz spółki zależne i stowarzyszone, które kontrolują lub przetwarzają Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem Prywatność@anviz.com.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, gdy aktywnie nam je przekazujesz w ramach interakcji z nami. Gromadzimy je automatycznie, gdy z nich korzystasz Anviz Aplikacje lub odwiedź nasze strony internetowe i otrzymamy o Tobie od partnera biznesowego lub innego użytkownika naszych usług.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Nasza Strona internetowa i Aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych online od dzieci poniżej 13 roku życia.

Informacje, które zbieramy o Tobie i jak je zbieramy

Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie i automatycznie poprzez korzystanie z Anviz Aplikacje. W zakresie dozwolonym przez prawo lub za Twoją zgodą możemy łączyć wszystkie informacje, które zbieramy na Twój temat z różnych źródeł.

Informacje, które od Ciebie zbieramy

Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz, w tym informacje, które przesłałeś nam podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu do Anviz aplikacji, wypełniać lub aktualizować informacje o koncie (w tym profil użytkownika), ubiegać się o pracę u nas lub rejestrować się na naszej platformie zarządzania talentami, prosić nas o informacje, kontaktować się z nami lub w inny sposób korzystać z naszych produktów i usług za pośrednictwem Anviz Aplikacje.

Informacje, które zbieramy, różnią się w zależności od Twojej interakcji z nami i mogą obejmować dane kontaktowe i identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numery telefonów, numer faksu i adres e-mail, a także informacje handlowe, takie jak adres rozliczeniowy, informacje o transakcjach i płatnościach (w tym numery rachunków finansowych lub numery kart kredytowych lub debetowych) oraz historia zakupów. Gromadzimy również wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz (np. informacje rejestracyjne, jeśli rejestrujesz się w jednym z naszych programów szkoleniowych lub subskrybujesz nasze Moje Anviz Biuletyn informacyjny, taki jak nazwa użytkownika i hasło; rysunki lub treści projektowe, jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z jedną z naszych aplikacji do współpracy w zakresie produktów lub specyfikacji; informacje poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych; lub informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak życiorys, historia zatrudnienia, kiedy ubiegasz się o pracę u nas lub rejestrujesz się, aby otrzymywać informacje o możliwościach kariery na stronie Anviz).

Możemy również zbierać informacje od klientów lub osób trzecich, jeśli nie jest to zabronione przez prawo, które mogą mieć Twoją dorozumianą lub wyraźną zgodę, np. Twojego pracodawcy, który przekazuje informacje dotyczące Twojego zatrudnienia firmie Anviz Aplikacje umożliwiające korzystanie z naszych produktów lub usług.

Możemy również gromadzić następujące informacje:

Informacje, które zbieramy za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych

Kiedy odwiedzasz nasz Anviz Aplikacje — informacje, które zbieramy automatycznie, obejmują między innymi: typ urządzenia i przeglądarki, system operacyjny, wyszukiwane hasła i inne informacje o użytkowaniu (w tym dane o przewijaniu sieci, przeglądaniu i kliknięciach w celu ustalenia, jakie strony internetowe są przeglądane i klikane linki ); geolokalizacja, adres protokołu internetowego („IP”), data, godzina i długość adresu Anviz Aplikacje lub korzystanie z naszych usług oraz odsyłający adres URL, wyszukiwarka lub strona internetowa, która prowadzi do naszych Anviz Aplikacje. Podstawa prawna takiego przetwarzania (tylko EOG, Szwajcaria i Wielka Brytania) ma miejsce wtedy, gdy potrzebujemy danych osobowych do wykonania umowy lub w przypadku naszego uzasadnionego interesu i nie są one nadrzędne wobec Twoich interesów w zakresie ochrony danych lub podstawowych praw i wolności. W niektórych przypadkach możemy mieć również prawny obowiązek gromadzenia i przetwarzania danych osobowych lub możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli mamy na to Twoją zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikatach lub Aplikacjach, lub możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Z informacjami, które zbieramy za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii, gdy odwiedzasz naszą stronę Anviz Aplikacji lub korzystania z naszych powiązanych usług, patrz sekcja „Pliki cookie i podobne technologie śledzenia” poniżej.

W zakresie dozwolonym przez prawo lub za Twoją zgodą możemy łączyć te informacje z innymi informacjami, które zebraliśmy na Twój temat, w tym od naszych usługodawców, którzy pomagają nam świadczyć Ci usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Pliki cookie i podobne technologie śledzenia” poniżej.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoich informacji osobowych do następujących celów:

Jak ujawniamy Twoje dane

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w następujący sposób:

Pliki cookie i podobne technologie śledzenia

Używamy plików cookie, pikseli śledzących i innych mechanizmów śledzenia, aby śledzić informacje o tym, jak korzystasz z naszych Anviz Aplikacje oraz aplikacje i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Anviz Aplikacje.

Cookies. Plik cookie to tylko tekstowy ciąg informacji, który strona internetowa przenosi do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera, aby mogła zapamiętać użytkownika i przechowywać informacje. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas życia” pliku cookie oraz wartość, zwykle losowo generowany unikalny numer. Pomaga nam to zapewnić Ci dobre wrażenia podczas przeglądania naszych Anviz Aplikacje i ulepszać nasze Anviz Aplikacje, produkty i usługi. Używamy plików cookie głównie w następujących celach:

Wyczyść pliki GIF, znaczniki pikselowe i inne technologie. Przezroczyste pliki GIF to maleńkie grafiki z unikalnym identyfikatorem, podobne w działaniu do plików cookie, które są niewidocznie osadzone na stronach internetowych. Możemy używać przejrzystych plików GIF (znanych również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web, błędy sieciowe lub znaczniki pikselowe) w związku z naszymi Anviz Aplikacje i strony internetowe śledzące aktywność użytkowników naszych serwisów Anviz Aplikacje, pomagają nam zarządzać treścią i tworzyć statystyki dotyczące korzystania z naszych Anviz Aplikacje i strony internetowe. Możemy również używać przejrzystych plików GIF w wiadomościach e-mail w formacie HTML wysyłanych do naszych użytkowników, aby pomóc nam śledzić współczynnik odpowiedzi na wiadomości e-mail, identyfikować, kiedy nasze wiadomości e-mail są przeglądane i śledzić, czy nasze wiadomości e-mail są przekazywane dalej.

Analityka stron trzecich. Używamy zautomatyzowanych urządzeń i aplikacji do oceny korzystania z naszych Anviz Aplikacje i usługi. Używamy tych narzędzi, aby ulepszać nasze usługi, wydajność i doświadczenia użytkowników. Te urządzenia i aplikacje mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu świadczenia swoich usług.

Linki zewnętrzne

Autonomiczne Anviz Aplikacje mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Dostęp do takich witryn internetowych, do których prowadzą linki, i korzystanie z nich nie podlega postanowieniom niniejszej Informacji, lecz podlega zasadom ochrony prywatności tych witryn stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i informacji stosowane w takich witrynach internetowych osób trzecich.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać dane osobowe poza krajem, w którym zostały zebrane, na przykład do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj, w którym użytkownik zamieszkać.

Dodatkowo zdarzają się sytuacje, gdy dane osobowe są przekazywane zewnętrznym usługodawcom (w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, w tym w krajach, w których Anviz prowadzi działalność lub ma biura) w celu świadczenia usług Anviz, takie jak przetwarzanie płatności i hosting oraz inne usługi wymagane przez prawo. Anviz korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania danych osobowych w celach usługowych i administracyjnych. Tacy usługodawcy mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych i innych lokalizacjach, w których świadczą swoje usługi. Gdy Anviz zatrudnia inną firmę do pełnienia funkcji tego rodzaju, taka osoba trzecia będzie zobowiązana do ochrony danych osobowych i nie będzie upoważniona do wykorzystywania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu.

Zewnętrzni usługodawcy będą prawdopodobnie zlokalizowani w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Chile, Chinach, Kolumbii, Danii, Francji, Niemczech, Hongkongu, Indiach, Irlandii, Włoszech, Malezji, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Panama, Polska, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

W odniesieniu do mieszkańców UE i Wielkiej Brytanii: Twoje dane osobowe będą przekazywane poza UE, Europejski Obszar Gospodarczy lub Wielką Brytanię tylko wtedy, gdy zostaną spełnione pozostałe warunki takiego przekazania zgodnie z RODO (np. podpisanie standardowych klauzul umownych UE z usługodawca(-y) zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

Jak chronimy Twoje dane osobowe

Wszystkie dane biometryczne użytkowników, niezależnie od tego, czy są to obrazy odcisków palców, czy obrazy twarzy, są kodowane i szyfrowane przez Anvizjest wyjątkowy Bionano algorytmu i przechowywany jako zbiór nieodwracalnych danych znakowych i nie może być używany ani przywracany przez żadną osobę ani organizację. Wdrożyliśmy uzasadnione środki w celu ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych przed uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, zmianą, zniszczeniem, nieuprawnionym lub przypadkowym użyciem, modyfikacją, ujawnieniem, dostępem lub przetwarzaniem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa danych nie gwarantują 100% bezpieczeństwa. Chociaż monitorujemy i utrzymujemy bezpieczeństwo Anviz Aplikacje, nie gwarantujemy, że Anviz Aplikacje lub jakiekolwiek produkty lub usługi są odporne na ataki lub że jakiekolwiek użycie Anviz Aplikacje lub jakiekolwiek produkty lub usługi będą działać nieprzerwanie i bezpiecznie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego informacje zostały pierwotnie zebrane, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo ze względów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych lub z innych uzasadnionych i zgodnych z prawem celów biznesowych. Dane osobowe zebrane do celów rekrutacji będą przechowywane przez rozsądny okres czasu zgodnie z obowiązującym prawem, chyba że zostaniesz zatrudniony. W takim przypadku niektóre z tych informacji zostaną zachowane w Twojej historii zatrudnienia.

Twoje prawa i wybory dotyczące prywatności

Aktualizacje niniejszego zawiadomienia

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Informację, aby opisać nowe produkty, procesy lub zmiany w naszych praktykach. Jeśli wprowadzimy zmiany w naszym Powiadomieniu, opublikujemy je na tej stronie oprócz aktualizacji „Ostatniej aktualizacji” lub daty wejścia w życie na górze tej strony internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym wysyłając wiadomość e-mail lub publikując powiadomienie o takich zmianach w widocznym miejscu na tej stronie, zanim takie istotne zmiany zaczną obowiązywać.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami na Prywatność@anviz.com jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Powiadomienia, potrzebujesz pomocy w zarządzaniu swoimi wyborami lub korzystaniu z praw do prywatności, lub masz inne pytania, uwagi lub skargi dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności. Możesz także napisać do nas na adres:

Anviz Globalna Inc.
Do wiadomości: Prywatność
32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220
Union City, Kalifornia 94587