ads linkedin Zásady ochrany osobných údajov | Anviz Globálne

Anviz Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2023

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme naše postupy ochrany osobných údajov a poskytujeme informácie o osobných údajoch, ktoré Anviz Global Inc., jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (spoločne „Anviz““, „my“ alebo „nás“), ktoré od vás zhromažďujeme, a naše používanie, zverejňovanie a prenos týchto informácií prostredníctvom jej webových portálov a aplikácií vrátane, ale nie výlučne, Secu365. S, CrossChex, IntelliSight, Anviz Stránka komunity (komunita.anviz.com) (spoločne „Anviz Aplikácie”) a práva a voľby, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Pre aktuálny zoznam Anviz dcérska spoločnosť a pridružené spoločnosti, ktoré kontrolujú alebo spracúvajú vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese privacy@anviz. S.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, keď nám ich aktívne poskytujete prostredníctvom vašich interakcií s nami, automaticky zhromažďujeme, keď používate Anviz Aplikácie alebo navštívte naše webové stránky a dostaneme o vás od obchodného partnera alebo iného užívateľa našich služieb.

Deti do 13 rokov

Naša webová stránka a aplikácie nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje online od detí mladších ako 13 rokov.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a ako ich zhromažďujeme

Informácie zhromažďujeme priamo od vás a automaticky prostredníctvom vášho používania Anviz Aplikácie. V rozsahu povolenom zákonom alebo s vaším súhlasom môžeme kombinovať všetky informácie, ktoré o vás zhromažďujeme z rôznych zdrojov.

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane informácií, ktoré ste nám poslali pri registrácii na prístup k Anviz Žiadosti, vyplňte alebo aktualizujte informácie o svojom účte (vrátane vášho používateľského profilu), uchádzajte sa u nás o prácu alebo sa zaregistrujte na našej platforme talent management, vyžiadajte si od nás informácie, kontaktujte nás alebo inak používajte naše produkty a služby prostredníctvom Anviz Aplikácie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa líšia v závislosti od vašej interakcie s nami a môžu zahŕňať kontaktné údaje a identifikátory, ako je vaše meno, poštová adresa, telefónne čísla, faxové číslo a e-mailová adresa, ako aj obchodné informácie, ako je fakturačná adresa, informácie o transakciách a platbách (vrátane čísel finančných účtov alebo čísel kreditných alebo debetných kariet) a históriu nákupov. Zhromažďujeme tiež akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete (napr. registračné údaje, ak sa zaregistrujete do jedného z našich školiacich programov alebo sa prihlásite na odber našich Anviz Newsletter, ako je používateľské meno a heslo; výkresy alebo obsah dizajnu, ak interagujete s jednou z našich aplikácií na spoluprácu s produktmi alebo špecifikáciami; informácie prostredníctvom vašej účasti na diskusných fórach; alebo profesionálne informácie alebo informácie súvisiace so zamestnaním, ako je životopis, história zamestnania, keď sa u nás uchádzate o prácu alebo sa zaregistrujete, aby ste dostávali informácie o kariérnych príležitostiach na Anviz).

Môžeme tiež zhromažďovať informácie od zákazníkov alebo tretej strany, ak to nezakazuje zákon, ktorá môže mať váš implicitný alebo konkrétny súhlas, ako je napríklad váš zamestnávateľ, ktorý poskytuje informácie týkajúce sa vášho zamestnania Anviz Aplikácie na používanie našich produktov alebo služieb.

Môžeme tiež zhromažďovať nasledujúce informácie:

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom technológií automatického zberu údajov

Keď navštívite našu Anviz Aplikácie, informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: typ zariadenia a prehliadača, operačný systém, hľadané výrazy a ďalšie informácie o používaní (vrátane posúvania webu, prehliadania a údajov o kliknutiach na určenie, ktoré webové stránky sa zobrazujú a na ktoré sa klikajú ); geolokáciu, adresu internetového protokolu („IP“), dátum, čas a dĺžku na Anviz Aplikácie alebo používanie našich služieb a odkazujúca adresa URL, vyhľadávací nástroj alebo webová stránka, ktorá vás privedie na našu stránku Anviz Aplikácie. Právnym základom pre takéto spracovanie (iba EHP, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo) je to, kde osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy alebo nášho oprávneného záujmu a nie sú prevažované vašimi záujmami ochrany údajov alebo základnými právami a slobodami. V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť zhromažďovať a spracúvať predmetné osobné údaje alebo môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ak na to máme váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať podľa pokynov v komunikáciách alebo v Aplikáciách, alebo nás môžete kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

S informáciami, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie, webových majákov a iných technológií, keď navštívite naše Anviz Aplikácie alebo používanie našich súvisiacich služieb uvádzame v časti „Súbory cookie a podobné technológie sledovania“ nižšie.

V rozsahu povolenom zákonom alebo s vaším súhlasom môžeme tieto informácie kombinovať s inými informáciami, ktoré sme o vás zhromaždili, a to aj od našich poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám služby. Viac informácií nájdete v časti „Súbory cookie a podobné technológie sledovania“ nižšie.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

Ako zverejňujeme vaše informácie

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť nasledovne:

Súbory cookie a podobné technológie sledovania

Používame cookies, sledovacie pixely a iné sledovacie mechanizmy, aby sme mohli sledovať informácie o tom, ako používate naše Anviz Aplikácie a aplikácie a služby dostupné prostredníctvom nášho Anviz Aplikácie.

Cookies. Súbor cookie je textový reťazec informácií, ktorý webová lokalita prenáša do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača, aby si mohla zapamätať používateľa a uložiť informácie. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej súbor cookie pochádza, „životnosť“ súboru cookie a hodnotu, zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo. Pomáha nám to poskytovať vám dobrý zážitok pri prehliadaní našich stránok Anviz Aplikácie a zlepšiť naše Anviz Aplikácie, produkty a služby. Súbory cookie používame predovšetkým na nasledujúce účely:

Vymazať obrázky GIF, pixelové značky a ďalšie technológie. Jasné súbory GIF sú drobné obrázky s jedinečným identifikátorom, ktorý má podobnú funkciu ako súbory cookie, ktoré sú neviditeľne vložené na webové stránky. V súvislosti s našimi Anviz Aplikácie a webové stránky na sledovanie aktivít našich používateľov Anviz Aplikácie, nám pomáhajú spravovať obsah a zostavovať štatistiky o používaní našich Anviz Aplikácie a webové stránky. Môžeme tiež použiť jasné GIF v HTML e-mailoch pre našich používateľov, ktoré nám pomôžu sledovať mieru odpovedí na e-maily, identifikovať, kedy sú naše e-maily zobrazené, a sledovať, či sa naše e-maily posielajú ďalej.

Analýza tretej strany. Používame automatizované zariadenia a aplikácie na vyhodnotenie používania našich Anviz Aplikácie a služby. Tieto nástroje nám pomáhajú zlepšovať naše služby, výkon a používateľské skúsenosti. Tieto zariadenia a aplikácie môžu na vykonávanie svojich služieb používať súbory cookie a iné technológie sledovania.

Odkazy tretej strany

Naše Anviz Aplikácie môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Akýkoľvek prístup a používanie takýchto prepojených webových stránok sa neriadi týmto Oznámením, ale riadi sa zásadami ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán. Nie sme zodpovední za súkromie, bezpečnosť a informačné praktiky takýchto webových stránok tretích strán.

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Osobné údaje môžeme používať, zverejňovať, spracovávať, prenášať alebo uchovávať mimo krajiny, v ktorej boli zhromaždené, napríklad do Spojených štátov amerických a iných krajín, ktoré nemusia zaručovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako krajina, v ktorej bývať.

Okrem toho existujú situácie, keď sa osobné údaje prenášajú poskytovateľom služieb tretích strán (v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách vrátane krajín, v ktorých Anviz prevádzkuje alebo má kancelárie) na poskytovanie služieb Anviz, ako je spracovanie platieb a webhosting a ďalšie služby požadované zákonom. Anviz využíva poskytovateľov služieb tretích strán na spracovanie osobných údajov na účely súvisiace so službami a administratívne účely. Takíto poskytovatelia služieb sa nachádzajú v Spojených štátoch a na iných miestach, kde poskytujú svoje služby. Kedy Anviz si ponechá inú spoločnosť na výkon funkcie tohto charakteru, takáto tretia strana bude musieť osobné údaje chrániť a nebude oprávnená použiť osobné údaje na iný účel.

Poskytovatelia služieb tretích strán sa pravdepodobne nachádzajú v Austrálii, Rakúsku, Belgicku, Kanade, Čile, Číne, Kolumbii, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Hongkongu, Indii, Írsku, Taliansku, Malajzii, Mexiku, Holandsku, Novom Zélande, Panama, Poľsko, Singapur, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké.

Pokiaľ ide o obyvateľov v EÚ a Spojenom kráľovstve: vaše osobné údaje budú prenášané mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Spojeného kráľovstva len vtedy, ak sú splnené ostatné podmienky pre takýto prenos podľa GDPR (napr. podpísanie štandardných zmluvných doložiek EÚ s poskytovateľ (poskytovatelia) služieb podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR).

Ako chránime vaše osobné údaje

Všetky biometrické údaje používateľov, či už sú to obrázky odtlačkov prstov alebo tváre, sú kódované a šifrované spoločnosťou Anvizje jedinečný Bionano algoritmu a uložené ako súbor nevratných znakových údajov a nemôže ich použiť ani obnoviť žiadny jednotlivec ani organizácia. Zaviedli sme primerané opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, pred poškodením, zneužitím, zásahom, stratou, zmenou, zničením, neoprávneným alebo náhodným použitím, úpravou, zverejnením, prístupom alebo spracovaním a inými nezákonnými formami spracovania údajov. Upozorňujeme však, že žiadne opatrenia na zabezpečenie údajov nemôžu zaručiť 100% bezpečnosť. Zatiaľ čo monitorujeme a udržiavame bezpečnosť Anviz Aplikácie, nezaručujeme, že Anviz Aplikácie alebo akékoľvek produkty alebo služby sú odolné voči útokom alebo akémukoľvek použitiu Anviz Aplikácie alebo akékoľvek produkty alebo služby budú neprerušované alebo zabezpečené.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať nie dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli informácie pôvodne zhromaždené, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania z právnych, daňových alebo regulačných dôvodov alebo na iné legitímne a zákonné obchodné účely. Osobné údaje zhromaždené na účely náboru budú uchovávané počas primeraného obdobia v súlade s platnými právnymi predpismi, pokiaľ nebudete prijatí do zamestnania. V takom prípade budú niektoré z týchto informácií uchované vo vašom pracovnom zázname.

Vaše práva na súkromie a možnosti výberu

Aktualizácie tohto oznámenia

Toto oznámenie môžeme pravidelne aktualizovať, aby sme opísali nové produkty, procesy alebo zmeny našich postupov. Ak vykonáme zmeny v našom Oznámení, uverejníme tieto zmeny na tejto stránke okrem aktualizácie „Posledná aktualizácia“ alebo dátumu účinnosti v hornej časti tejto webovej stránky. Ak vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás buď e-mailom, alebo zverejnením oznámenia o takýchto zmenách na viditeľnom mieste na tejto stránke ešte pred tým, ako takéto podstatné zmeny nadobudnú účinnosť.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na adrese privacy@anviz. S ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia, potrebujete pomoc pri spravovaní svojich rozhodnutí alebo uplatňovaní svojich práv na ochranu osobných údajov, prípadne máte iné otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov. Môžete nám napísať aj na:

Anviz Global Inc.
Do rúk: Súkromie
32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220
Union City, CA 94587