لأجل عالم أكثر ذكاءً |  Anviz

U-Bio's dll upgrade

02/26/2013

Subject:                 U-Bio's dll upgrade

Update Description:Fix the bug of U-Bio not working when customer use their own developed software.

Remark:                  1.Please use the new dll to replace the original one.

                                2.Here is the download link of this as below.

                                            http://download.anviz.com/loh.huang/AvzScanner.rar