ads linkedin OPAS HAASILLE: UUSI Pk-yritysten TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN VALINTA | Anviz Global

OHJE HAASILLE: UUSI VALINTA PK-TURVOJÄRJESTELMÄSTÄ

LUETTELO

OSA

1

Miten tietoturva-alan tuotemuoto on kehittynyt?

OSA

2

Miksi tietoturvatuotteita on yhä enemmän?

OSA

3

Miten pk-yritysten tulisi valita itselleen sopiva turvajärjestelmä?

 • Mistä niiden pitäisi aloittaa?
 • Onko parempaa ratkaisua yli 100 toimiston ihmiselle?

OSA

4

Tavata Anviz yksi

 • Anviz Yksi = Edge-palvelin + useita laitteita + etäkäyttö
 • Ominaisuudet Anviz yksi

OSA

5

Meistä Anviz

Miten tietoturva-alan tuotemuoto on kehittynyt?

Teräväpiirto-, verkko-, digitaali- ja muiden suuntien valvontatekniikka kehittyi nopeasti, kun taas kulunvalvontateknologian päivitys ja integrointi jatkuvat vastaamaan korkean älykkyyden, korkean tehokkuuden ja monikäyttöisyyden markkinoiden kysyntään. Valvontajärjestelmiä, hälytysjärjestelmiä ja kulunvalvontajärjestelmiä on syntynyt.

Puolen vuosisadan kehitystyön jälkeen tietoturvateollisuus keskittyy pääasiassa video- ja kulunvalvontaan jatkuvaa päivitystä varten. Aluksi se voi olla vain passiivista valvontaa aktiiviseen tunnistamiseen. 

Markkinakysyntä loi laajan valikoiman video- ja kulunvalvontalaitteita, enemmän tuotteita tarkoittaa myös enemmän valinnanvaraa, mutta jossain määrin lisäsi pk-yritysten oppimiskynnystä. Pk-yritysten haasteena on tässä vaiheessa epävarmuus siitä, miten heidän tarpeitaan kuvataan, miten valita ja mitkä laitteet sopivat parhaiten heidän tietoturvatarpeisiinsa. Tehdäkseen yrityksestä paremman sovelluksen, teollisuudelle ilmestyi skenaarioiden käytön turvajärjestelmiä laitteiston valinnan ongelman ratkaisemiseksi.

Miksi tietoturvatuotteita on yhä enemmän?

Eri toimialat ja sektorit tarvitsevat erilaisia ​​turvajärjestelmiä. CSO:lla on osittainen luettelo huomioitavista ulottuvuuksista:

PUHELIN

Esimerkiksi kemiantehtaat vaativat laitteistoja, jotka voivat toimia erittäin vihamielisessä ympäristössä; kaupalliset keskukset edellyttävät myymäläolosuhteiden etähallintaa ja liikennemäärien ylläpitämistä. Muissa olosuhteissa organisaatio saattaa edellyttää monitasoista verkkoa useiden kampusten ja teknologioiden välillä.

Yksi ratkaistava ongelma paljastaa väistämättä toisen ongelman, ja erilaisten turvajärjestelmien ilmaantuessa markkinoille pk-yritysten on tunnistettava nämä turvajärjestelmät näkemällä ilmiön läpi tehdäkseen liiketoimintaansa paremmin räätälöityjä valintoja.

Miten pk-yritysten tulisi valita itselleen sopiva turvajärjestelmä?

Mistä niiden pitäisi aloittaa?
VAIHE 1: Ymmärrä markkinoilla saatavilla olevat turvajärjestelmät Paikan päällä tai pilvipohjaisesti. Muuta vaihtoehtoa?

Yrityksillä on kaksi vaihtoehtoa turvajärjestelmälle: paikan päällä tai pilvipohjaisten ratkaisujen käyttöönotto. On-premise tarkoittaa IT-laitteiston käyttöönottoa ja hallintaa yrityksen fyysisessä toimipaikassa, johon on kuuluttava datakeskukset, palvelimet, verkkolaitteistot, tallennuslaitteet jne. Kaikki tiedot tallennetaan yrityksen omistamiin laitteistoihin. Pilvipohjaiset järjestelmät luottavat asiantuntijoiden ylläpitämiin etäpalvelimiin perustoimintojen, kuten etäkäsittelyn ja tietojen tallentamisen pilveen, suorittamiseen.

Olipa kyseessä paikan päällä tai pilvipohjainen, tietoturva-ammattilaisten on tutkittava etukäteen ja juoksevat kustannukset. Nämä voivat kattaa laitteiston, ohjelmiston, ylläpidon, virrankulutuksen, varatun lattiatilan ja henkilöstön paikan päällä tapahtuvia ratkaisuja varten. Suunnittelutyössä nämä kustannukset on kerrottava toimipaikkojen lukumäärällä. (Jokainen sijainti tarvitsee paikallisen palvelimen lisensoidulla ohjelmistolla ja henkilöstön tukemiseksi.)

Paikalliset käyttöönotot vaativat merkittäviä etukäteissijoituksia, koska ne edellyttävät myös IT-ammattilaisia ​​suorittamaan ja ylläpitämään. Paikalliset järjestelmät eivät salli etäverkkokäyttöä. Valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin vain ollessaan paikalla. Pilvipohjaiset järjestelmät tarjoavat joustavuutta kustannusten ja saatavuuden suhteen. Säästä ennakkokuluissa ja päivittäisessä henkilöstöhallinnossa. Tämä malli alentaa myös ylläpitokustannuksia. Valtuutettu henkilökunta voidaan sijoittaa keskitetysti ja päästä järjestelmään etänä.

Puolen vuosisadan kehitystyön jälkeen tietoturvateollisuus keskittyy pääasiassa video- ja kulunvalvontaan jatkuvaa päivitystä varten. Aluksi se voi olla vain passiivista valvontaa aktiiviseen tunnistamiseen. 

On-Premise VS Cloud-Base

PROS
 • Järjestelmä voidaan räätälöidä täysin vastaamaan erityisvaatimuksia
 • Enterprise voi hallita kaikkia laitteita, ohjelmistoja ja tietoja
 • Kaikki tiedot tallennetaan yrityksen omistamille laitteille, mikä parantaa tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa.
 • Useat erikoistuneet virastot vaativat tämän tason järjestelmän ohjausta
CONS
 • Palvelimen etäkäyttö tai hallinta ei ole käytettävissä, ja käyttöoikeuksia koskevat muutokset on tehtävä paikan päällä
 • Jatkuva manuaalinen tietojen varmuuskopiointi ja laiteohjelmiston päivitys vaaditaan
 • Useat sivustot vaativat useita palvelimia
 • Sivuston lisenssit voivat olla kalliita
PROS
 • Moduulit ja käyttäjät voidaan lisätä tai poistaa milloin tahansa
 • Tietojen, ohjelmistojen ja varmuuskopioiden automaattinen päivitys
 • Yhdistä ja ohjaa millä tahansa laitteella, milloin tahansa ja missä tahansa
 • Vähennä ennakkokustannuksia
CONS
 • Rajoitukset sille, mitä asiakkaat voivat tehdä käyttöönotoillaan
 • Palvelujen siirtäminen palveluntarjoajalta toiselle voi olla vaikeaa
 • Riippuu suuresti verkosta
 • Ydintietojen turvallisuutta ja yksityisyyttä ei taata

Kahdesta perinteisestä järjestelmästä huolimatta on olemassa uusi ohjelma, joka ratkaisee molempien perinteisten järjestelmien haitat, samalla kun se on yhteensopiva edellisen etujen kanssa. Tämä uusi järjestelmäpalvelu on nimeltään HaaS (Hardware as a Service). Se yksinkertaistaa laitteistoa, vähentää yritysten asennus- ja ylläpitokustannuksia ja katkaisee riippuvuuden pilveen. Paikallisen tallennustilan käyttö varmistaa yrityksen tietoturvan, ja on myös helppo integroida yrityksen tarpeisiin räätälöityjä ohjelmistoja ja järjestelmiä.

VAIHE 2: Selvitä erityistarpeesi ja skenaario

Mihin sovellusasetuksiin paikalliset turvajärjestelmät sopivat erityisesti?

Ensinnäkin paikalliset turvajärjestelmät ovat parhaita valintoja toimialoilla, kuten rahoituslaitoksissa, terveydenhuoltoorganisaatioissa ja ministeriöissä, jotka käyttävät suuria määriä arkaluonteista tietoa ja noudattavat säännöksiä. Tietoturvalla ja yksityisyyden suojalla on näissä yrityksissä suurempi kysyntä. Sen on varmistettava, että tietoja hallitaan ja suojataan hyvin yrityksessä.

Seuraavaksi joidenkin suurten yritysten, joilla on valtava tietomäärä ja kattava liiketoiminta, paikalliset turvajärjestelmät voivat vastata paremmin niiden hallinta- ja käyttötarpeisiin ja varmistaa samalla suojatun järjestelmän tehokkaan ja vakaan toiminnan.

Pilvipohjaisten ratkaisujen soveltuvuusehdot: Ensinnäkin perinteisille yrityksille, joilla ei ole T&K- ja ylläpitokykyä, ja yritykset, joiden organisaatiorakenteet useilla paikkakunnilla edellyttävät yhteistyötä paikan päällä, voivat hyödyntää täysimääräisesti pilvipalveluita sen toteuttamiseksi.

Yritykset, joilla ei yleensä ole korkeita tietosuojavaatimuksia, yksinkertaisia ​​liiketoiminta-alueita ja vähän työntekijöiden monimutkaisuutta, voivat käyttää pilvipohjaisia ​​järjestelmiä yrityskeskeiseen hallintaan ja tietojen analysointiin.

Onko noille pk-yrityksille parempaa ratkaisua?

Useimmat pk-yritykset, joilla on itsenäisiä toimistoja ja vähän työvoimaa vaativia, eivät tarvitse liian suuria paikallisia käyttöönottoja. Samaan aikaan, kun ei halua luottaa pilveen huolehtimaan alueiden välisestä yritysten tietoturvasta ja -hallinnasta, niin tällä hetkellä he räätälöivät turvajärjestelmän HaaS.

Tavata Anviz yksi

HaaS määritellään eri tavalla henkilöittäin. Anviz Tällä hetkellä HaaS:n etuja ovat nopea käyttöönotto, kustannussäästöt ja teknisten esteiden väheneminen, mikä johtaa tarkempaan havaitsemiseen ja nopeampiin vasteaikoihin. Yhden luukun ratkaisu helpottaa nopeaa käyttöönottoa, säästää kustannuksia ja alentaa teknisiä esteitä, mikä johtaa tarkempaan havaitsemiseen ja nopeampiin vasteaikoihin.

Anviz Yksi = Edge Sever + useita laitteita + etäkäyttö

Integroimalla tekoäly, pilvi ja IoT, Anviz Yksi tarjoaa älykkäämmän, reagoivamman järjestelmän, joka pystyy analysoimaan malleja, ennakoimaan rikkomuksia ja automatisoimaan vastaukset.

Anviz Sisäänrakennettu edistynyt analyysi ylittää perusliikkeentunnistuksen, mikä mahdollistaa epäilyttävän käytöksen ja vaarattoman toiminnan erottamisen. Esimerkiksi tekoäly voi erottaa jonkun, joka vaeltelee mahdollisesti pahalla tarkoituksella, ja henkilön, joka yksinkertaisesti lepää laitoksen ulkopuolella. Tällainen erottelukyky vähentää huomattavasti vääriä hälytyksiä ja suuntaa huomion todellisiin uhkiin, mikä parantaa merkittävästi yritysten tietoturvatarkkuutta.

Kanssa Anviz Ensinnäkin täydellisen turvajärjestelmän käyttöönotto ei ole koskaan ollut näin helppoa. Integroimalla reunalaskenta ja pilvi, Anviz tarjoaa vaivattoman integroinnin, välittömän liitettävyyden PoE:n kautta ja yhteensopivuuden, joka vähentää kustannuksia ja monimutkaisuutta. Sen reunapalvelinarkkitehtuuri maksimoi yhteensopivuuden olemassa olevien järjestelmien kanssa vähentäen entisestään järjestelmän ylläpidon vaiheita ja kustannuksia.

Ominaisuudet Anviz Yksi:
 • Parannettu suojaus: Hyödyntää kehittyneitä tekoälykameroita ja analytiikkaa luvattoman käytön tai epätavallisen toiminnan havaitsemiseen ja varoittamiseen.
 • Pienempi etukäteissijoitus: Anviz Toinen on suunniteltu kustannustehokkaaksi, mikä vähentää pk-yritysten alkuperäistä taloudellista taakkaa.
 • Kustannustehokas ja alhainen IT-monimutkaisuus: Sisältää alan johtavat tuotteet, teknisen tuen ja ylläpitopalvelut. Voidaan ottaa nopeasti käyttöön pienemmillä kustannuksilla ja teknisillä esteillä.
 • Vahvempi analyysi: järjestelmä, joka on varustettu AI-kameroilla ja älykkäällä analyysillä, joka mahdollistaa tarkemman havaitsemisen ja nopeamman reagoinnin.
 • Yksinkertaistettu hallinta: Pilviinfrastruktuurin ja Edge AI -palvelimen ansiosta se yksinkertaistaa turvajärjestelmien hallintaa mistä tahansa.
 • Joustava pääsy: Nykyaikaiset ja turvallisemmat tunnistetiedot ja identiteetin hallinta, joustokyky rajoittaa tai säätää käyttäjien pääsyä tehokkuuden ja hätätilanteiden hallintaan.

Meistä Anviz

Viimeisten 17-vuosien aikana Anviz Global on ollut yhtenäinen älykkäiden tietoturvaratkaisujen toimittaja pk-yrityksille ja yritysorganisaatioille maailmanlaajuisesti. Yritys tarjoaa kattavia biometrisiä, videovalvonta- ja tietoturvanhallintaratkaisuja, jotka perustuvat esineiden Internetiin (IoT) ja tekoälyteknologioihin.

AnvizMonipuolinen asiakaskunta kattaa kaupan, koulutuksen, valmistuksen ja vähittäiskaupan. Sen laaja kumppaniverkosto tukee yli 200,000 XNUMX yritystä älykkäämpään, turvallisempaan ja turvallisempaan toimintaan ja rakennuksiin.

Lisätietoja Anviz yksi