ads linkedin Pogoji storitve | Anviz Globalno

Pogoji Poslovanja

Nazadnje posodobljeno 15. marca 2021

Dobrodošli v www.anviz.com (»spletno mesto«), v lasti in upravljanju Anviz, Inc. („Anviz«). Z uporabo spletnega mesta na kakršen koli način, vključno s katero koli storitvijo, ki je na voljo na spletnem mestu, se strinjate, da boste ravnali v skladu s temi pogoji uporabe in vsemi pravili, politikami in zavrnitvami odgovornosti, objavljenimi na spletnem mestu ali o katerih ste bili obveščeni ( skupaj »Pogoji«). Prosimo, da pred uporabo spletnega mesta natančno preberete te pogoje. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Če se ne strinjate z vsemi pogoji, ne uporabljajte spletnega mesta. Izrazi »vi«, »vaš« in »vaš« se nanašajo na vas, uporabnika spletnega mesta. Pogoji "Anviz,« se nanašajo »mi«, »nas« in »naš«. Anviz.

Spremembe pogojev

Te pogoje lahko občasno spremenimo po lastni presoji. Ko to storimo, bomo posodobili zgornji datum »Nazadnje posodobljeno«. Vaša odgovornost je, da pregledate najnovejšo različico teh pogojev in ostanete obveščeni o morebitnih spremembah. Strinjate se, da vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po datumu veljavnosti kakršnih koli sprememb pomeni, da sprejemate spremenjene pogoje za nadaljnjo uporabo.

Dostop do spletnega mesta; Registracija računa

Ne nudimo vam opreme za dostop do spletnega mesta. Odgovorni ste za vse stroške, ki jih zaračunajo tretje osebe za dostop do spletnega mesta (npr. stroški ponudnikov internetnih storitev).

Za uporabo določenih se morate registrirati za račun Anviz storitve. Vašo registracijo in uporabo računa bosta urejali Anviz Prodajni pogoji, na voljo na https://www.anviz.com/terms-of-salein vse druge veljavne pogodbe v zvezi z vašo uporabo določenega Anviz programske opreme in izdelkov.

Spremembe spletnega mesta

Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve, začasno ali trajno, celotnega ali dela spletnega mesta brez predhodnega obvestila. Vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršne koli spremembe, začasno ukinitev ali ukinitev spletnega mesta.

Omejena licenca

V skladu s temi pogoji, Anviz vam podeljuje omejeno, preklicno licenco za dostop in uporabo spletnega mesta izključno za podporo vaši uporabi Anviz izdelkov in storitev znotraj vaše organizacije, kot je predvideno s strani Anviz. Nobena druga uporaba spletnega mesta ni dovoljena.

Licenca za programsko opremo

Vašo uporabo kakršne koli programske opreme, ki jo prenesete s spletnega mesta, urejajo ločeni licenčni pogoji, ki so priloženi ali navedeni v tej programski opremi ali prenosu.

omejitve

Pri uporabi spletnega mesta morate upoštevati vse veljavne zakone. Razen kot je izrecno dovoljeno z veljavno zakonodajo ali izrecno pisno dovoljeno z naše strani, ne boste in ne boste nikomur drugemu dovolili, da: (a) shranjuje, kopira, spreminja, distribuira ali preprodaja katere koli informacije ali gradivo, ki je na voljo na spletnem mestu. (»vsebina spletnega mesta«) ali sestaviti ali zbrati katero koli vsebino spletnega mesta kot del baze podatkov ali drugega dela; (b) uporabljati katero koli avtomatizirano orodje (npr. robote, pajke) za uporabo spletnega mesta ali shranjevanje, kopiranje, spreminjanje, distribucijo ali preprodajo katere koli vsebine spletnega mesta; © dajanje v najem, zakup ali podlicenciranje vašega dostopa do spletnega mesta; (d) uporabljati spletno mesto ali vsebino spletnega mesta za kakršne koli namene, razen za lastno osebno uporabo; (e) zaobiti ali onemogočiti kakršno koli upravljanje digitalnih pravic, pravila uporabe ali druge varnostne funkcije spletnega mesta; (f) reproducirati, spreminjati, prevajati, izboljševati, dekompilirati, razstavljati, izvajati obratni inženiring ali ustvarjati izpeljanke spletnega mesta ali vsebine spletnega mesta; (g) uporabljati spletno mesto na način, ki ogroža celovitost, delovanje ali razpoložljivost mesta; ali (h) odstraniti, spremeniti ali zakriti kakršna koli obvestila o lastništvu (vključno z obvestili o avtorskih pravicah) na katerem koli delu spletnega mesta ali vsebine spletnega mesta.

Lastništvo

Mi ali naše podružnice ali dajalci licence ali ustrezne tretje osebe obdržimo vse pravice, naslove in deleže do spletnega mesta in vsebine spletnega mesta ter vseh blagovnih znamk, logotipov ali storitvenih znamk, prikazanih na spletnem mestu ali v vsebini spletnega mesta (»znamke«) . Spletno mesto, vsebina spletnega mesta in znamke so zaščiteni z veljavno zakonodajo o intelektualni lastnini in mednarodnimi pogodbami. Ni vam dovoljeno uporabljati nobenih znamk brez predhodnega pisnega soglasja Anviz ali tretja oseba, ki je lahko lastnica znamke.

Če v teh pogojih ni določeno drugače, so vsa tehnologija in intelektualna lastnina, ki je na voljo ali se pojavlja na ali prek katerega koli spletnega mesta, vključno z informacijami, programsko opremo, dokumenti, storitvami, vsebino, zasnovo spletnega mesta, besedilom, grafiko, logotipi, slikami in ikonami, edina lastnina Anviz ali njegovih dajalcev licence. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, si pridržuje anviz.

Pravilnik o zasebnosti

Naš pravilnik o zasebnosti (na voljo na https://www.anviz.com/privacypolicy) je s tem vključen v te pogoje s sklicevanjem. Prosimo, da pozorno preberete pravilnik o zasebnosti za informacije v zvezi z našim zbiranjem, uporabo, shranjevanjem in razkritjem osebnih podatkov, vključno z registracijo in drugimi informacijami o vas, ki jih zbiramo prek spletnega mesta.

Povezave in vsebina tretjih oseb

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do izdelkov, storitev in spletnih mest tretjih oseb. Ne izvajamo nadzora nad izdelki, storitvami in spletnimi stranmi tretjih oseb in nismo odgovorni za njihovo delovanje, jih ne podpiramo in nismo odgovorni za kakršno koli vsebino, oglaševanje ali drugo gradivo, ki je na voljo prek izdelkov tretjih oseb, storitve in spletna mesta. Nismo odgovorni ali odgovorni, neposredno ali posredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, ki vam jo povzroči vaša uporaba ali zanašanje na katero koli blago ali storitve, ki so na voljo prek izdelkov, storitev in spletnih mest tretjih oseb. Poleg tega, če sledite povezavi ali kako drugače zapustite spletno mesto, upoštevajte, da ti pogoji, vključno s pravilnikom o zasebnosti, ne veljajo več. Morate pregledati veljavne pogoje in pravilnike, vključno s praksami glede zasebnosti in zbiranja podatkov, vseh spletnih mest tretjih oseb, na katera obiščete spletno mesto.

promocije

Občasno lahko ponudimo promocije obiskovalcem spletnega mesta ali registriranim uporabnikom spletnega mesta. Če želite biti upravičeni do promocije, morate v času trajanja promocije prebivati ​​v jurisdikciji, v kateri je promocija zakonita. Če sodelujete v kateri koli promociji, se strinjate, da vas zavezujejo posebna pravila promocije in odločitve Anviz in naši pooblaščenci, ki so zadnji v vseh zadevah v zvezi s kakršno koli promocijo. Vse nagrade, ki jih zagotovimo mi ali naši sponzorji ali partnerji, so po lastni presoji. Mi in naši pooblaščenci si pridržujemo pravico, da diskvalificiramo katerega koli udeleženca ali zmagovalca po lastni presoji brez predhodnega obvestila. Vsi veljavni davki na katero koli nagrado so izključna odgovornost vsakega zmagovalca.

Skupnosti

Odgovorni ste za vsako uporabniško vsebino, ki ji jo posredujete Anviz Skupnost. Ne izgubite morebitnih lastniških pravic do uporabniške vsebine, ki jo pošljete, vendar razumete, da bo uporabniška vsebina javno dostopna. Z oddajo uporabniške vsebine nam in po naši lastni presoji drugim uporabnikom Skupnosti podelite svetovno, neizključno, brezplačno, nepreklicno, trajno, v celoti plačano, podlicencirano in prenosljivo licenco za uporabo, reprodukcijo, distribucijo, pripravo izpeljanke del ter javno prikazovati in izvajati vašo vsebino v kakršni koli obliki ali obliki in prek katerega koli medija (vključno za podjetje v povezavi z našimi izdelki in storitvami ter v našem trženju in oglaševanju). Če vaša uporabniška vsebina vsebuje vaše ime, sliko ali podobo, se odpovedujete kakršnim koli zahtevkom v zvezi s kakršnimi koli pravicami do zasebnosti ali javnosti (vključno s kalifornijskim civilnim zakonikom 3344 in podobnimi zakoni), povezanimi z uporabo le-teh v povezavi z uporabo vaše uporabniške vsebine.

Nismo dolžni spremljati ali pregledovati uporabniške vsebine. Sami ste odgovorni za uveljavljanje katere koli svoje pravice do uporabniške vsebine, družba pa ne prevzema nobene odgovornosti za zagotavljanje pomoči v zvezi z njo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti in ne obljubljamo glede uporabniške vsebine, na katero lahko naletite Anviz skupnosti, vključno s tem, ali krši pravice tretjih oseb ali njegovo zanesljivost, točnost, uporabnost ali varnost. Uporabniško vsebino lahko najdete na Anviz skupnosti, da je žaljiva, nespodobna ali sporna. Vendar se strinjate, da nas na noben način ne boste smatrali odgovornimi za kakršno koli uporabniško vsebino, na katero naletite.

Pridržujemo si pravico do odstranitve katere koli uporabniške vsebine kadar koli brez predhodnega obvestila, iz kakršnega koli razloga ali brez njega, tudi če krši te pogoje. Ne obljubljamo, da bomo shranili ali dali na voljo Anviz Skupnost katere koli vaše uporabniške vsebine ali katere koli druge vsebine za poljubno dolgo časa. Vaša uporaba Anviz Skupnost je predmet pogojev teh pogojev in naše politike odstranitve, ki se lahko občasno spremeni ali posodobi.

Anviz Podpora skupnosti za skupno rabo uporabniške vsebine na platformah družbenih medijev, kot so Twitter, Facebook ali LinkedIn (»družbeni mediji«), in omogočanje drugim uporabnikom (ali podjetju), da delijo vašo uporabniško vsebino na družbenih medijih. Uporabniško vsebino drugih uporabnikov lahko delite na družbenih medijih, če vključite povezavo do Anviz skupnosti v vaši objavi.

Povratne informacije

Anviz vam lahko ponudi mehanizem za posredovanje povratnih informacij, predlogov in idej o spletnem mestu ali nas (»povratne informacije«). Strinjate se, da lahko po lastni presoji uporabimo povratne informacije, ki jih posredujete, na kakršen koli način, vključno s prihodnjimi spremembami spletnega mesta, naših izdelkov ali storitev. S tem nam podeljujete trajno, svetovno, v celoti prenosljivo, nepreklicno, brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, ustvarjanje izpeljank, distribucijo in prikazovanje Povratnih informacij na kakršen koli način za kateri koli namen.

Zavrnitev jamstva

VAŠA UPORABA MESTA IN VSEBINE MESTA, VKLJUČNO S ODDAJO POVRATNIH INFORMACIJ, JE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST. SPLETNO MESTO IN VSEBINA SPLETNEGA MESTA STA NA VOLJO "KOT JE" IN "KOT JE NA VOLJO". Anviz IZRECNO ZAVRAČA VSAKA JAMSTVA KAKRŠNEKOLI VRSTE, BODISI IZRECNA ALI POSREDNA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNINE IN NEKRŠITVE TER VSEH JAMSTEV, KI IZHAJAJO IZ POTEKA POSLOVANJA, UPORABE, POSLOVANJA ALI TRGOVSKA PRAKSA. NE JAMČIMO ZA TOČNOST, POPOLNOST ALI UPORABNOST SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE SPLETNEGA MESTA, NA SPLETNO MESTO IN VSEBINO SPLETNEGA MESTA SE ZANAŠATE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSAKO GRADIVO, KI GA PREJMETE PREK SPLETNEGA MESTA, JE PRIDOBLJENO PO LASTNI PRESOJI IN TVEGANJU IN BOSTE IZKLJUČNO VI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIKU ALI IZGUBO PODATKOV, KI JE POSLEDICA PRENOSA KAKRŠNEGA KOLI GRADIVA PREK SPLETNEGA MESTA. OD Anviz ALI PREK ALI IZ SPLETNEGA MESTA BODO USTVARILI KAKRŠNO KOLI JAMSTVO, KI NI IZRECNO NAVEDENO V TEH POGOJIH. NEKATERE DRŽAVE LAHKO PREPOVEDUJEJO ZAVRNITEV GARANCIJE IN LAHKO IMATE DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO OD DRŽAVE DO DRŽAVE.

Omejitev odgovornosti

Anviz NE BO ODGOVOREN VAM ALI TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI EKSEMPLARNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGE NEMATERIALNE IZGUBE (TUDI ČE Anviz JE BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TE ŠKODE), KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE MESTA IN VSEBINE MESTA. POD NOBENIM POGOJEM NE BO AnvizPOPOLNA ODGOVORNOST VSEH VRST, KI IZHAJAJO IZ ALI POVEZANE Z VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE SPLETNEGA MESTA (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJSKE ZAHTEVKE), NE GLEDE NA FORUM IN NE GLEDE NA ALI KAKRŠNO KOLI DEJANJE ALI ZAHTEVEK TEMELJI NA POGODBI, KRŠKI, ALI DRUGAČE PRESEGA 50 $. KER NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, ZGORNJA OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS, V TEM PRIMERU AnvizODGOVORNOST BO OMEJENA NA NAJVEČJO MERO, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

Nič v teh pogojih ne poskuša izključiti ali omejiti odgovornosti, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo. Te omejitve veljajo v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, in ne glede na kakršno koli neizpolnjevanje bistvenega namena teh pogojev ali katerega koli omejenega pravnega sredstva v skladu s tem.

Rok za vložitev zahtevkov

Proti U-tecu ni dovoljeno vložiti nobene tožbe ali postopka več kot eno leto po datumu incidenta, ki je povzročil izgubo, poškodbo ali škodo, ali v najkrajšem možnem času, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Odškodnina

Odškodovali boste in zadržali Anviz, in njegove podružnice, podružnice, uradniki, zastopniki in zaposleni, neškodljivi pred kakršnimi koli stroški, škodo, izdatki in odgovornostjo, ki jih povzroči vaša uporaba spletnega mesta ali vsebine spletnega mesta, vaša predložitev povratnih informacij, vaša kršitev teh pogojev ali vaša kršitev kakršnih koli pravic tretjih oseb z uporabo spletnega mesta ali vsebine spletnega mesta.

Spori z Anviz

Prosimo, da to natančno preberete. Vpliva na vaše pravice.

To pogodbo urejajo zakoni Kalifornije brez sklicevanja na kolizijska pravila. Za vse spore v zvezi s to pogodbo se pogodbenici strinjata z naslednjim:

Alternativno reševanje sporov

Za vse spore morate najprej dati Anviz priložnost za rešitev spora s pošiljanjem pisnega obvestila o sporu na naslov Anviz. To pisno obvestilo mora vsebovati (1) vaše ime, (2) vaš naslov, (3) pisni opis vašega zahtevka in (4) opis posebne pomoči, ki jo zahtevate. če Anviz ne reši spora v 60 dneh po prejemu vašega pisnega obvestila, lahko svoj spor obravnavate v arbitražni mediaciji. Če te alternativne rešitve spora ne rešijo spora, lahko svoj spor sprožite na sodišču samo v spodaj opisanih okoliščinah.

Zavezujoče posredovanje

Za vse spore se strinjate, da se lahko spori predložijo v mediacijo pri Anviz pred JAMS z medsebojno dogovorjenim in izbranim enim Mediatorjem pred arbitražo ali kakršnim koli drugim pravnim ali upravnim postopkom.

Arbitražni postopki

Strinjate se, da bo JAMS razsodilo vse spore in da bo arbitraža potekala pred enim razsodnikom. Arbitraža se začne kot individualna arbitraža in se v nobenem primeru ne sme začeti kot skupinska arbitraža. O vseh vprašanjih odloča arbiter, vključno z obsegom te določbe.

Za arbitražo pred JAMS bodo veljala celovita arbitražna pravila in postopki JAMS. Pravila JAMS so na voljo na www.jamsadr.com. V nobenem primeru za arbitražo ne veljajo postopki ali pravila skupinskih tožb.

Ker se storitve in ti pogoji nanašajo na meddržavno trgovino, ureja arbitražo vseh sporov Zvezni zakon o arbitraži (»FAA«). Vendar pa bo arbiter uporabil veljavno materialno pravo v skladu z FAA in veljavnim zastaralnim rokom ali odložnim pogojem.

Arbiter lahko dodeli olajšavo, ki bi bila na voljo v skladu z veljavno zakonodajo, in ne bo imel pooblastila za dodelitev olajšave kateri koli osebi, ki ni stranka v postopku, proti njej ali v njeno korist. Arbiter bo razsodbo izdal v pisni obliki, vendar mu ni treba navesti razlogov, razen če to zahteva stranka. Takšna razsodba bo dokončna in zavezujoča za stranke, razen pravice do pritožbe, ki jo zagotavlja FAA, in jo je mogoče vložiti na katerem koli sodišču, ki je pristojno za stranke.

Ti oz Anviz lahko sproži arbitražo v okrožju San Francisco v Kaliforniji. V primeru, da izberete zvezno sodno okrožje, ki vključuje vaš račun, domači ali poslovni naslov, se lahko spor prenese na arbitražo v okrožje San Francisco Kalifornija.

Opustitev razreda ukrepov

Razen če ni drugače pisno dogovorjeno, arbiter ne sme združiti zahtevkov več kot ene osebe in ne sme drugače voditi nobene oblike skupinskega ali zastopniškega postopka ali zahtevkov, kot so skupinska tožba, združena tožba ali tožba zasebnega pravobranilca.

Niti vi niti kateri koli drug uporabnik spletnega mesta ali storitev ne morete biti zastopnik razreda, član razreda ali kako drugače sodelovati v skupinskem, konsolidiranem ali zastopniškem postopku pred katerim koli državnim ali zveznim sodiščem. Izrecno se strinjate, da se odpovedujete pravici do vseh in vseh skupinskih tožb proti Anviz.

Odpoved porote

Razumete in se strinjate, da s sklenitvijo te pogodbe vi in Anviz se vsak odpoveduje pravici do sojenja s poroto, vendar se strinja s sojenjem pred sodnikom kot obtožnico.

Neodvisnost

Če se ugotovi, da je katera koli klavzula v tej določbi (razen klavzule o opustitvi skupinske tožbe zgoraj) nezakonita ali neizvršljiva, bo ta klavzula ločena od te določbe, preostanek te določbe pa bo dobil polno veljavo in učinek. Če se ugotovi, da je klavzula o opustitvi skupinske tožbe nezakonita ali neizvršljiva, bo ta celotna določba neizvršljiva, o sporu pa bo odločalo sodišče.

Veljavno pravo in kraj

Zvezni zakon o arbitraži, zvezna zakonodaja Kalifornije in veljavna zvezna zakonodaja ZDA, ne glede na izbiro ali navzkrižje zakonskih določb, bodo urejali te pogoje. Za to pogodbo ne veljajo Združeni narodi o pogodbah za mednarodno prodajo blaga in kateri koli zakoni, ki temeljijo na Enotnem zakonu o transakcijah z računalniškimi informacijami (UCITA). Razen za spore, ki so predmet arbitraže, kot je opisano zgoraj, bodo vsi spori v zvezi s temi pogoji ali storitvami obravnavani na zveznih ali državnih sodiščih v okrožju San Francisco v Kaliforniji.

Drugi pogoji

Če se ugotovi, da kateri koli od teh pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo, se tak pogoj razlaga tako, da odraža namene strank, nobeni drugi pogoji pa ne bodo spremenjeni. AnvizNezmožnost izvajanja katerega koli od teh pogojev ne pomeni opustitve teh pogojev. Ti pogoji so celotna pogodba med vami in Anviz v zvezi s storitvami in nadomesti vsa predhodna ali sočasna pogajanja, razprave ali dogovore med vami in Anviz.

Obvestilo za potrošnike v Kaliforniji

V skladu z oddelkom 1789.3 civilnega zakonika Kalifornije so uporabniki v Kaliforniji upravičeni do naslednjega obvestila o pravicah potrošnikov: Prebivalci Kalifornije se lahko obrnejo na enoto za pomoč pri pritožbah oddelka za potrošniške storitve kalifornijskega ministrstva za potrošniške zadeve po pošti na 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ali po telefonu na (916) 445-1254 ali (800) 952-5210 ali za slušno prizadete na TDD (800) 326-2297 ali TDD (916) 322-1700.

Vzpostavljanje stikov Anviz

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede spletnega mesta ali teh pogojev, nam pošljite podroben opis po e-pošti na prodaja @anviz.comali nam pišite na:

Anviz Global, Inc.

41656 Christy Street Fremont, CA, 94538