ads linkedin Anviz Rheoli Mynediad Clyfar ac Ateb Presenoldeb Amser | Anviz Byd-eang

Anviz Ateb Rheoli Mynediad Clyfar a Phresenoldeb Amser ENNILL YSTOD EANG O Sylw ar TGCh Cairo 2022

12/19/2022
Share
 


Rhwng Tachwedd 27 a 30, 2022, Anvizcymerodd partner Smart IT ran yn y 26ain arddangosfa Cairoict yn yr Aifft, gan arddangos presenoldeb amser a chynhyrchion rheoli mynediad corfforol Anviz. Mynychwyd yr arddangosfa gan fwy na 500 o gwmnïau ac ymwelodd mwy na 120,000 o ymwelwyr â'r bythau amrywiol.

Mewn ymateb i'r thema "Arwain y Newid", dangosodd Smart IT lawer o fathau o gynhyrchion rheoli mynediad gyda thechnoleg biometrig uwch, gan gynnwys y Anviz Cyfres C2 a chyfres Face, sy'n defnyddio technolegau adnabod olion bysedd a chydnabod wynebau i leihau risg diogelwch.

gweithle diogel, symleiddio rheolaeth

Mae terfynellau adnabod wynebau Cyfres C2 a Chyfres Wyneb yn dal dŵr, ac yn atal llwch, ac yn cynnig datrysiadau rheoli mynediad cyflym a diogel. Maent yn boblogaidd gyda llawer o ymwelwyr. VF30 Pro ac EP300 dyfeisiau olion bysedd, sy'n helpu i atal mynediad heb awdurdod, yn fawr gan ymwelwyr.

Yn yr arddangosfa, pwysleisiodd Baher Ali Smart IT y Anviz CrossChex Cloud, yn gallu trin gwahanol batrymau gwaith a lleoedd, megis cyfnodau a lleoliadau lluosog sydd wedi dod i'r amlwg mewn amrywiol ddiwydiannau oherwydd Covid-19. Gellir ei gyfateb yn berffaith hefyd Anviz's offer, helpu rheolwyr i ddatrys eu pryderon.

y Anviz CrossChex Cloud


Ar ôl yr arddangosfa, mynegodd Baher Ali ei deimladau “Dyma'r eildro i ni fel cyfranogwr mawr ac arddangoswr systemau diogelwch uwch yn y digwyddiad pwysig hwn. Rydym yn cael ein hanrhydeddu gan ein presenoldeb yn Cairo ICT, fel y partner technegol a busnes ardystiedig ar gyfer Anviz. Mae pob Anviz Mae cynhyrchion dilysu ac awdurdodi, yn enwedig y gyfres C2 a Face yn arbennig o boblogaidd, gan ennyn llawer o sylw ac edmygedd gan gleientiaid, dosbarthwyr a chontractwyr.

Anviz Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Michael Qiu: “Diolch i’n partner da Smart IT am arddangos Anviz cynhyrchion yn yr Aifft. Yn 2023, gydag atal a rheoli epidemig rheolaidd a thrawsnewid digidol menter, Anviz yn darparu cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau mwy cystadleuol, gan gyflawni cydweithrediad marchnata manwl yn lleol. Ni allaf aros i gymryd rhan yn nigwyddiad Gorllewin ISC y flwyddyn nesaf, ac rwy’n gobeithio cwrdd â mwy o bartneriaid yn y diwydiant diogelwch.”
 

darllenwyr presenoldeb amser


Am Cairo TGCh 

Mae Cairo ICT, arddangosfa a fforwm y Dwyrain Canol ac Affrica ar delathrebu rhyngwladol, technoleg gwybodaeth, ac ati, yn un o'r digwyddiadau mwyaf arwyddocaol gyda chyrhaeddiad rhanbarthol a byd-eang a'r llwyfan rhanbarthol amlycaf ar gyfer adolygu diwydiannau a thechnolegau cysylltiedig.

Nod yr arddangosfa hon yw rhoi amlygiad i arddangoswyr i farchnadoedd newydd, dod o hyd i bartneriaid, a meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid presennol trwy ddefnyddio technolegau pwnc-benodol mewn amgylchedd busnes.

 

Nic Wang

Arbenigwr Marchnata yn Xthings

Mae gan Nic radd Baglor a Meistr o Brifysgol Bedyddwyr Hong Kong ac mae ganddi 2 flynedd o brofiad yn y diwydiant caledwedd smart. Gallwch ei ddilyn neu LinkedIn.