ads linkedin CrossChex Standard - Phần mềm chấm công TIme Desktop | Anviz Toàn cầu

Trải nghiệm quản lý chấm công và kiểm soát truy cập tốt hơn

 • Tối ưu hóa việc quản lý thông tin nhân viên được cá nhân hóa và thiết lập bộ phận

  Thông tin cá nhân được tùy chỉnh để nhanh chóng truy vấn, thêm và sửa đổi quyền.

 • Tăng cường thay đổi và lập kế hoạch để dễ sử dụng

  Quản lý chấm công linh hoạt và thông minh với hỗ trợ nhiều trạng thái thay đổi.

 • Quản lý thiết bị được thiết kế đơn giản

  Quản lý thiết bị tập trung, điều khiển từ xa dựa trên giao tiếp mạng TCP/IP và quyền truy cập đăng nhập thiết bị không giới hạn.

 • Đăng ký, cấu hình và quản lý dữ liệu nhân viên

  Kiểm tra hồ sơ chấm công nhân sự bất cứ lúc nào, xuất báo cáo chấm công nhân sự.

 • Thiết lập quản trị linh hoạt mang lại khả năng tùy chỉnh cao hơn

  Quyền quản trị viên đa cấp cho các phòng ban khác nhau quản lý độc lập.

 • Quản lý nhân sự
 • Lập kế hoạch
 • Quản lý thiết bị
 • Data Management
 • Thiết lập quản trị viên