ads linkedin Anviz برنامه ثبت پروژه | Anviz جهانی
Anviz برنامه ثبت پروژه

Anviz برنامه ثبت پروژه

ثبت آنلاین پروژه آسانتر از همیشه است

Anviz به شما برای مشخص کردن پاداش می دهد Anviz محصولات در مناقصه پروژه ما به شرکای یکپارچه خود این فرصت را می دهیم تا موقعیت خود را در پروژه هایی با قیمت گذاری ویژه و حمایت کامل و فعال از پروژه ها تقویت کنند. Anviz تیم.

با ارسال درخواست ثبت پروژه، شریک یکپارچه کننده تامین می کند Anviz با جزئیات لازم برای تایید درخواست ثبت نام و تایید پشتیبانی اضافی. اکنون می توانید پروژه های خود را سریعتر از همیشه انجام دهید.

مزایا:

قیمت ویژه
پشتیبانی کامل و فعال
حفظ تمام جزئیات پروژه
محرمانه
پورتال ثبت پروژه
(به زودی)