ads linkedin Anviz chương trình đăng ký dự án | Anviz Toàn cầu
Anviz chương trình đăng ký dự án

Anviz Chương trình đăng ký dự án

Đăng ký dự án trực tuyến dễ dàng hơn bao giờ hết

Anviz thưởng cho bạn vì đã chỉ định Anviz sản phẩm trong đấu thầu dự án. Chúng tôi mang đến cho các đối tác tích hợp của mình cơ hội củng cố vị thế của họ trong các dự án với mức giá đặc biệt và sự hỗ trợ đầy đủ và tích cực của Anviz đội.

Bằng cách gửi yêu cầu đăng ký dự án, đối tác tích hợp cung cấp Anviz với các chi tiết cần thiết để xác thực yêu cầu đăng ký và phê duyệt hỗ trợ bổ sung. Giờ đây, bạn có thể hoàn thành các dự án của mình nhanh hơn bao giờ hết.

Lợi ích:

Giá đặc biệt
Hỗ trợ đầy đủ và tích cực
Giữ tất cả các chi tiết dự án
Bảo mật
Cổng đăng ký dự án
(Đến sớm)