ads linkedin راه حل های امنیتی هوشمند مبتنی بر ابر و AIoT | Anviz جهانی

پیشرفته

Anviz فن آوری هسته ای

نوآوری بسیار مهم است Anvizو بنابراین تحقیق و توسعه یک اولویت کلیدی کسب و کار ما است. با ظهور فناوری های جدید، ما سرمایه گذاری زیادی می کنیم تا یک رهبر باقی بمانیم و نه یک پیرو. کلید موفقیت ما مردم ما هستند. این Anviz تیم تحقیق و توسعه متشکل از ترکیبی از توسعه دهندگان حرفه ای بین المللی، از جمله پشتیبانی از بسیاری از دفاتر جهانی شرکت ما است.