ads linkedin Giải pháp bảo mật thông minh trên nền tảng đám mây và AIoT | Anviz Toàn cầu

Công nghệ

Anviz Công nghệ cốt lõi

Đổi mới là rất quan trọng để Anviz, và do đó R&D là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi các công nghệ mới xuất hiện, chúng tôi đầu tư mạnh mẽ để duy trì vị trí dẫn đầu chứ không phải kẻ theo sau. Chìa khóa thành công của chúng tôi là con người của chúng tôi. Các Anviz Nhóm R&D bao gồm sự kết hợp của các nhà phát triển chuyên nghiệp quốc tế, bao gồm cả sự hỗ trợ từ nhiều văn phòng toàn cầu của công ty chúng tôi.