ads linkedin Cung cấp giải pháp chấm công và thời gian không tiếp xúc tốt nhất | Anviz Toàn cầu

Anviz Cung cấp giải pháp chấm công và chấm công nhận dạng khuôn mặt không tiếp xúc tốt nhất cho Evertis ở Mexico

Giải pháp:

Kiểm soát chấm công không tiếp xúc đáng tin cậy với khả năng nhận dạng chính xác và nhanh chóng để tránh sự chậm trễ trong việc chấm công trong giờ cao điểm.

 

Các thách thức:

Chủ động tương tác với khách hàng để có được các yêu cầu chính xác của họ cũng như hiểu được kỳ vọng của họ để thay thế toàn bộ giải pháp hiện có bằng Anviz thiết bị và phần mềm cùng với việc tùy chỉnh phần mềm trong một khoảng thời gian giới hạn.

 

Yêu cầu đặc biệt:

Phần mềm hiện tại chỉ hỗ trợ các tùy chọn hạn chế cho giải pháp chấm công và do đó, phần quan trọng nhất của dự án này là cá nhân hóa các báo cáo chấm công và tổ chức đào tạo về cách sử dụng phần mềm chấm công. CrossChex hệ thống.

 

Lợi thế của Anviz Giải pháp:

Anviz giành được dự án vì ba khía cạnh rất quan trọng:

1. Thuật toán khuôn mặt, thiết kế sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

2. Khai thác các kết nối với khả năng tích hợp với hệ thống chữa cháy của họ.

3. Phần mềm và giải pháp thân thiện với người dùng miễn phí.

FaceDeep
chiếc 22 FaceDeep 5
chiếc 2 FaceDeep 5 CNTT
nhân viên 600


FaceDeep
chiếc 22 FaceDeep 5
chiếc 2 FaceDeep 5 CNTT
nhân viên 600


Báo cáo chấm công
Báo cáo chấm công

 

Giới thiệu về Evertis

Tập đoàn IMG, có mặt trong ngành polyme từ năm 1959 và đi tiên phong trong lĩnh vực ép đùn màng PET, sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần trong Evertis và Selenis.

Evertis là chuyên gia sản xuất màng chắn bán cứng một lớp & nhiều lớp cho bao bì thực phẩm và các ứng dụng đóng gói khác, trong khi công ty chị em của chúng tôi, Selenis, tập trung vào sản xuất co-polyester đặc biệt cho nhiều ứng dụng.

Trang web: www.evertis.com