ads linkedin Satış şərtləri | Anviz Qlobal

Satış şərtləri - Son İstifadəçi Müqaviləsi

Son Yenilənmə 15 Mart 2021-ci il

Bu Son İstifadəçi Müqaviləsi (“Müqavilə”) istifadəni tənzimləyir Anvizvideo təhlükəsizliyi (“Proqram təminatı”) və əlaqəli avadanlıq (“Təchizat”) (birlikdə “Məhsullar”) üçün müəssisənin video nəzarət platforması və bunlar arasında daxil edilir. Anviz, Inc. (“Anviz“) və Müştəri, müştəri və/və ya son istifadəçi AnvizMəhsulların ("Müştəri" və ya "İstifadəçi") ya Məhsulların alınması və ya Məhsulların pulsuz sınaq müddətinin bir hissəsi kimi qiymətləndirmə məqsədləri üçün istifadəsi ilə əlaqədar olaraq.

Müştəri bu Müqaviləni qəbul etməklə, istər onun qəbul edildiyini göstərən qutuya klikləməklə, istər bu Müqaviləyə keçidin təqdim olunduğu giriş səhifəsinə keçməklə, istərsə də Məhsulların pulsuz sınağına başlamaqla və ya bu Müqaviləyə istinad edən Satınalma Sifarişini yerinə yetirməklə, Müştəri bu Müqavilənin şərtləri. Əgər Müştəri və Anviz Müştərinin Məhsullara çıxışını və istifadəsini tənzimləyən yazılı müqavilə imzalasanız, belə imzalanmış müqavilənin şərtləri bu Müqaviləni idarə edəcək və onu əvəz edəcəkdir.

Bu Müqavilə Müştərinin yuxarıda göstərildiyi kimi bu Müqavilənin şərtlərini qəbul etdiyi və ya Məhsullardan hər hansı birinə ilk dəfə daxil olduğu və ya istifadə etdiyi tarixdən ("Qüvvəyə minmə tarixi") qüvvəyə minir. Anviz bu Müqavilənin şərtlərini öz mülahizəsinə uyğun olaraq dəyişdirmək və ya yeniləmək hüququnu özündə saxlayır, qüvvəyə minmə tarixi (i) belə yeniləmə və ya dəyişiklik tarixindən 30 gün əvvəl və (ii) Müştərinin Məhsullardan davamlı istifadə etməsidir.

Anviz və Müştəri bununla aşağıdakı kimi razılaşır.

1. Təriflər

Bu Müqavilədə istifadə olunan bəzi böyük hərflərlə yazılmış terminlərin tərifləri aşağıda verilmişdir. Digərləri Müqavilənin mətnində müəyyən edilir.

“Müştəri Məlumatı” Proqram təminatı vasitəsilə Müştəri tərəfindən təqdim olunan məlumat (məsələn, video və audio yazılar) və məxfilik polisi ilə bağlı məlumatlar deməkdir. www.aniz.com/privacy-policy. “Sənədləşdirmə” Avadanlıq ilə bağlı onlayn sənədlər deməkdir www.anviz.com/products/

“Lisenziya” 2.1-ci Bölmədə ona aid edilmiş məna daşıyır.

“Lisenziya müddəti” müvafiq Satınalma Sifarişində göstərilən Lisenziya SKU-da göstərilən müddət deməkdir.

“Tərəfdaş” səlahiyyət verdiyi üçüncü tərəf deməkdir Anviz Müştərinin belə Məhsullar üçün Satınalma Sifarişi verdiyi Məhsulları yenidən satmaq.

“Məhsullar” birlikdə Proqram təminatı, Avadanlıq, Sənədləşdirmə və onlara edilən bütün dəyişikliklər, yeniləmələr və təkmilləşdirmələr və onların törəmə işləri deməkdir.

“Sifariş” təqdim edilən hər bir sifariş sənədi deməkdir Anviz Müştəri (və ya Tərəfdaş) tərəfindən və qəbul edilir Anviz, Müştərinin (və ya Tərəfdaşın) Məhsulları və orada qeyd olunan qiymətləri almaq üçün qəti öhdəliyini göstərən.

“Dəstək” burada mövcud olan texniki dəstək xidmətləri və resursları bildirir www.Anviz.com / dəstək.

“İstifadəçilər” hər biri Müştəri tərəfindən Məhsullardan istifadə etmək səlahiyyətinə malik olan Müştərinin və ya digər üçüncü şəxslərin işçiləri deməkdir.

2. LİSENZİYA VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR

3. APARAT ZƏMANƏTLƏRİ; QAYTARIR

4. Anviz ÖHDƏLİKLƏR

5. MÜŞTƏRİLƏRİN öhdəliyi

6. MÜDDƏT VƏ XİTAM

7. HAQQLAR VƏ GÖNDƏRİLMƏ

8. MƏXfilik

9. DATA qorunması

10. İDMAN

11. TƏKLİFLƏR

Müştəri təzminat ödəyəcək, müdafiə edəcək və zərərsiz saxlayacaq Anviz, onun filialları və onların müvafiq sahibləri, direktorları, üzvləri, məmurları və işçiləri (birlikdə “Anviz (a) Müştərinin və ya İstifadəçinin Qadağan olunmuş İstifadə ilə məşğul olması, (b) Müştərinin 5.1-ci Bölmədəki öhdəliklərini pozması və (c) İstifadəçilərinin hər hansı və bütün hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi ilə bağlı hər hansı İddiadan və ya ona qarşı təzminat alanlar. Müştəri hər hansı hesablaşmanı və nəticədə hər birinə qarşı verilən hər hansı zərəri ödəyəcək Anviz Hər hansı bir belə İddia nəticəsində səlahiyyətli bir yurisdiksiya məhkəməsi tərəfindən kompensasiya Anviz (i) Müştəriyə İddia haqqında dərhal yazılı bildiriş göndərir, (ii) Müştəriyə İddianın müdafiəsi və həlli üzərində yeganə nəzarəti verir (bir şərtlə ki, Müştəri hər hansı İddianı ödəmədən həll edə bilməz). Anvizəsassız olaraq tutulmayacaq olan əvvəlcədən yazılı razılığı) və (iii) Müştərinin tələbi və xərcləri ilə Müştəriyə hər cür ağlabatan yardımı təmin edir.

12. MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLƏRİ

13. Mübahisələrin həlli

Bu Müqavilə qanunların ziddiyyəti qaydalarına istinad etmədən Kaliforniya qanunları ilə tənzimlənir. Bu Müqavilə ilə bağlı hər hansı mübahisə üçün Tərəflər aşağıdakılarla razılaşırlar:

Mübahisələrin alternativ həlli

Bütün Mübahisələr üçün Müştəri əvvəlcə verməlidir Anviz Müştərinin mübahisəsi barədə yazılı bildiriş göndərməklə Mübahisəni həll etmək imkanı Anviz. Həmin yazılı bildirişdə (1) Müştərinin adı, (2) Müştərinin ünvanı, (3) Müştərinin iddiasının yazılı təsviri və (4) Müştərinin axtardığı xüsusi yardımın təsviri olmalıdır. Əgər Anviz Müştərinin yazılı bildirişini aldıqdan sonra 60 gün ərzində Mübahisəni həll etməsə, Müştəri Müştərinin Mübahisəsini vasitəçilik arbitrajında ​​davam etdirə bilər. Əgər həmin alternativ mübahisə həlləri Mübahisəni həll etməzsə, Müştəri bundan sonra Müştəri Mübahisəsini yalnız aşağıda təsvir olunan hallarda məhkəmədə davam etdirə bilər.

Məcburi vasitəçilik

Bütün Mübahisələr üçün Müştəri Mübahisələrin vasitəçiliyə təqdim edilə biləcəyi ilə razılaşır Anviz Arbitraj və ya hər hansı digər hüquqi və ya inzibati prosedurlar qarşısında qarşılıqlı razılaşdırılmış və seçilmiş vahid Vasitəçi ilə JAMS-dan əvvəl.

Arbitraj Prosedurları

Müştəri razılaşır ki, JAMS bütün Mübahisələri arbitraj edəcək və arbitraj tək arbitr qarşısında aparılacaq. Arbitraj fərdi arbitraj kimi başlamalı və heç bir halda sinif arbitrajı kimi başlaya bilməz. Bu müddəanın əhatə dairəsi də daxil olmaqla, bütün məsələlər arbitr tərəfindən həll edilməlidir.

JAMS qarşısında arbitraj üçün JAMS Kompleks Arbitraj Qaydaları və Prosedurları tətbiq olunacaq. JAMS qaydaları burada mövcuddur jamsadr.com. Heç bir halda arbitraj üçün qrup hərəkəti prosedurları və ya qaydaları tətbiq edilməyəcək.

Xidmətlər və bu Şərtlər dövlətlərarası ticarətə aid olduğundan, Federal Arbitraj Aktı (“FAA”) bütün Mübahisələrin arbitraj hüququnu tənzimləyir. Bununla belə, arbitr FAA-ya və tətbiq edilən məhdudiyyətlər müddətinə və ya presedent şərtlərinə uyğun olaraq qüvvədə olan maddi qanunu tətbiq edəcək.

Arbitr qüvvədə olan qanuna uyğun olaraq mümkün ola biləcək yüngülləşdirmə qərarı verə bilər və prosesdə tərəf olmayan hər hansı şəxsə, onun əleyhinə və ya onun xeyrinə güzəşt təyin etmək səlahiyyətinə malik olmayacaq. Arbitr hər hansı qərarı yazılı şəkildə qəbul edəcək, lakin tərəflərdən birinin tələb etmədiyi təqdirdə səbəblər barədə bəyanat təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Belə bir qərar, FAA tərəfindən verilən hər hansı apellyasiya hüququ istisna olmaqla, son və tərəflər üçün məcburi olacaq və tərəflər üzərində yurisdiksiyaya malik olan istənilən məhkəmədə verilə bilər.

Müştəri və ya Anviz Kaliforniyanın San-Fransisko qraflığında arbitraj işə başlaya bilər. Müştəri, Müştərinin faktura, ev və ya biznes ünvanını ehtiva edən federal məhkəmə dairəsini seçdiyi halda, Mübahisə Arbitraj üçün San Fransisko Kaliforniya Dairəsinə verilə bilər.

Class Fəaliyyətdən imtina

Yazılı şəkildə başqa cür razılaşdırılmış hallar istisna olmaqla, arbitr birdən çox şəxsin iddialarını birləşdirə bilməz və hər hansı bir sinif və ya təmsilçi prosesə və ya qrup iddiası, birləşdirilmiş iddia və ya xüsusi baş vəkilin iddiası kimi iddialara başqa cür sədrlik edə bilməz.

Nə Müştəri, nə də Saytın və ya Xidmətlərin hər hansı digər istifadəçisi sinif nümayəndəsi, sinif üzvü ola bilməz və ya hər hansı ştat və ya federal məhkəmələr qarşısında sinif, birləşdirilmiş və ya nümayəndəlik prosesində başqa cür iştirak edə bilməz. Müştəri xüsusi olaraq razılaşır ki, Müştərinin ona qarşı hər hansı və bütün Sinif Hərəkatları üzrə Müştərinin hüququndan imtina edir Anviz.

Münsiflər heyətindən imtina

Müştəri anlayır və razılaşır ki, bu Müqaviləni imzalamaqla Müştəri və Anviz hər biri münsiflər heyətinin mühakiməsi hüququndan imtina edir, lakin skamya izi kimi hakim qarşısında mühakimə ilə razılaşır.

14. MÜXTƏLİF

Bu Müqavilə Müştəri ilə arasında bütün müqavilədir Anviz və bu müqavilənin mövzusu ilə bağlı bütün əvvəlki razılaşmaları və anlaşmaları əvəz edir və hər iki tərəfin səlahiyyətli işçiləri tərəfindən imzalanmış yazı istisna olmaqla, dəyişdirilə və ya dəyişdirilə bilməz.

Müştəri və Anviz müstəqil podratçılardır və bu Müqavilə Sifarişçi ilə Müştəri arasında heç bir tərəfdaşlıq, birgə müəssisə və ya agentlik münasibətləri yaratmayacaq. Anviz. Bu Müqavilə üzrə hər hansı hüququn həyata keçirilməməsi imtinanı təşkil etməyəcək. Bu Müqavilənin üçüncü tərəf benefisiarları yoxdur.

Bu Müqavilənin hər hansı müddəasının icra oluna bilməyəcəyi aşkar edilərsə, Müqavilə belə bir müddəa daxil edilməmiş kimi şərh ediləcək. Tərəflərdən heç biri digər tərəfin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu Müqaviləni başqa tərəfə həvalə edə bilməz, istisna olmaqla, tərəflərdən hər hansı biri həvalə edən tərəfin alınması və ya onun bütün və ya bütün aktivlərinin satışı ilə əlaqədar belə razılıq olmadan bu Müqaviləni təyin edə bilər.