ads linkedin Услови продаје | Anviz Глобални

Услови продаје - Уговор са крајњим корисником

Последње ажурирање 15. марта 2021

Овај Уговор са крајњим корисником („Уговор“) регулише коришћење AnvizПлатформа за видео надзор предузећа за видео безбедност („Софтвер“) и сродни хардвер („Хардвер“) (заједно, „Производи“), и улази између Anviz, Инц. (“Anviz“) и Купац, купац и/или крајњи корисник AnvizПроизводи корисника („Купац“ или „Корисник“), било у вези са куповином Производа или коришћењем Производа у сврхе процене као део бесплатног пробног периода.

Прихватањем овог Уговора, било кликом на поље које означава његово прихватање, навигацијом кроз страницу за пријаву на којој је дата веза до овог Уговора, започињањем бесплатне пробне верзије производа или извршавањем Наруџбенице која се позива на овај Уговор, Купац се слаже са услове овог Уговора. Ако Купац и Anviz су потписали писмени уговор који регулише приступ Купца и коришћење Производа, онда ће услови таквог потписаног уговора регулисати и заменити овај Уговор.

Овај Уговор ступа на снагу од ранијег датума када Купац прихвати услове овог Уговора као што је горе наведено или први приступи или користи било који од Производа („Датум ступања на снагу“). Anviz задржава право да измени или ажурира услове овог Уговора по сопственом нахођењу, чији ће датум ступања на снагу бити ранији од (и) 30 дана од датума таквог ажурирања или измене и (ии) од даљег коришћења Производа од стране Купца.

Anviz и Клијент се овим слаже како следи.

1. ДЕФИНИЦИЈЕ

Дефиниције одређених израза који се користе великим словом у овом Уговору су наведени у наставку. Остали су дефинисани у телу Уговора.

„Подаци о клијенту“ означавају податке (нпр. видео и аудио снимци) које Клијент обезбеђује преко Софтвера и податке који се односе на полицију приватности на ввв.аниз.цом/приваци-полици. „Документација“ означава онлајн документацију у вези са хардвером, која је доступна на ВВВ.anviz.цом/продуцтс/

„Лиценца“ има значење које му је приписано у Одељку 2.1.

„Период лиценце“ означава временски период назначен у СКУ-у лиценце који је наведен у применљивој Наруџбеници.

„Партнер“ означава трећу страну коју је овластио Anviz да препродају Производе, од којих је Купац склопио Наруџбеницу за такве Производе.

„Производи“ подразумевају, заједно, софтвер, хардвер, документацију и све њихове модификације, ажурирања и надоградње и изведене радове.

„Наруџбеница“ означава сваки документ наруџбе који се подноси Anviz од стране клијента (или партнера), а прихватио је Anviz, што указује на чврсту посвећеност Купца (или Партнера) да купи Производе и по ценама наведеним у њима.

„Подршка“ означава услуге техничке подршке и ресурсе који су доступни на ВВВ.Anviz.цом / подршка.

„Корисници“ означавају запосленике Купца или друге треће стране, од којих је сваки корисник овлашћен да користи Производе.

2. ЛИЦЕНЦА И ОГРАНИЧЕЊА

3. ГАРАНЦИЈЕ ЗА ХАРДВЕР; РЕТУРНС

4. Anviz ОБАВЕЗЕ

5. ОБАВЕЗЕ КУПЦА

6. ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК

7. НАКНАДЕ И ДОСТАВА

КСНУМКС. ТАЈНА

КСНУМКС. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

КСНУМКС. ВЛАСНИШТВО

КСНУМКС. ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Купац ће надокнадити штету, одбранити и заштитити Anviz, њене филијале и њихове одговарајуће власнике, директоре, чланове, службенике и запослене (заједно, „Anviz Обештећени“) од и против било каквог потраживања у вези са (а) Купчевим или Корисниковим ангажовањем у забрањеној употреби, (б) Купчевим кршењем његових обавеза из Одељка 5.1, и (ц) било којим и свим радњама или пропустима његових корисника. Купац ће платити било коју нагодбу и сваку одштету која је коначно досуђена Anviz Обештећени од стране суда надлежне јурисдикције као резултат било ког таквог потраживања све док Anviz (и) даје Клијенту правовремено писмено обавештење о Захтеву, (ии) даје Клијенту искључиву контролу над одбраном и решавањем Захтева (под условом да Клијент не може да подмири ниједан Захтев без Anvizпретходну писмену сагласност која неће бити неоправдано ускраћена), и (иии) пружа Клијенту сву разумну помоћ, на његов захтев и трошак.

12. ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

13. Решења спорова

Овај Уговор је регулисан законима Калифорније без позивања на правила о сукобу закона. За било који спор у вези са овим Уговором, Стране су сагласне са следећим:

Алтернативно решавање спорова

За све Спорове, Купац прво мора дати Anviz могућност да се Спор реши слањем писменог обавештења о спору Купца на адресу Anviz. То писмено обавештење мора да садржи (1) име клијента, (2) адресу клијента, (3) писмени опис потраживања Клијента и (4) опис посебне олакшице коју клијент тражи. Ако Anviz не реши Спор у року од 60 дана након што прими писмено обавештење Купца, Клијент може покренути Спор Купца у посредничкој арбитражи. Ако ова алтернативна решења спора не успеју да реше Спор, Купац тада може покренути Спор Купца на суду само под околностима описаним у наставку.

Обавезујућа медијација

За све Спорове, Купац је сагласан да се Спорови могу предати посредовању са Anviz пред ЈАМС-ом са обострано договореним и изабраним једним посредником пред арбитражом или било којим другим правним или административним поступком.

Арбитражни поступци

Купац је сагласан да ће ЈАМС судити у свим споровима, а арбитража ће се водити пред једним арбитром. Арбитража ће бити започета као појединачна арбитража и ни у ком случају неће бити започета као класна арбитража. О свим питањима одлучује арбитар, укључујући и обим ове одредбе.

За арбитражу пред ЈАМС-ом, примењиваће се ЈАМС свеобухватна правила и процедуре за арбитражу. ЈАМС правила су доступна на јамсадр.цом. Ни под којим околностима се поступци или правила групне тужбе неће примењивати на арбитражу.

Пошто се Услуге и ови Услови односе на међудржавну трговину, Савезни закон о арбитражи („ФАА“) регулише арбитрабилност свих спорова. Међутим, арбитар ће применити применљиво материјално право у складу са ФАА и важећим роком застарелости или претходним условима.

Арбитар може додијелити олакшице које би биле доступне у складу са важећим законом и неће имати овлашћење да додијели олакшице, против или у корист било које особе која није странка у поступку. Арбитар ће донети било коју одлуку у писаној форми, али не мора да даје изјаву о разлозима осим ако то не затражи странка. Таква одлука ће бити коначна и обавезујућа за стране, изузев било којег права на жалбу које предвиђа ФАА, и може се поднети на било ком суду који је надлежан над странкама.

Купац или Anviz може покренути арбитражу у округу Сан Франциско, Калифорнија. У случају да Клијент одабере савезни судски округ који укључује клијентову адресу за фактурисање, кућну или пословну адресу, Спор се може пренети округу Сан Франциско у Калифорнији на арбитражу.

Одрицање од класне акције

Осим ако је другачије договорено у писаној форми, арбитар не може да обједињује потраживања више од једне особе и не може на други начин да председава било којим обликом групног или заступничког поступка или захтевима као што су групна тужба, консолидована тужба или тужба приватног јавног тужиоца.

Нити Клијент, нити било који други корисник Сајта или Услуга не може бити представник класе, члан класе или на било који други начин учествовати у разредном, консолидованом или репрезентативном поступку пред било којим државним или савезним судовима. Клијент се изричито слаже да се Купац одриче његовог права на било који и све групне поступке против Anviz.

Одрицање од жирија

Купац разуме и сагласан је да склапањем овог Уговора Купац и Anviz се сваки од њих одриче права на суђење са поротом, али пристаје на суђење пред судијом као на суду.

14. РАЗНО

Овај Уговор је цео уговор између Купца и Anviz и замењује све претходне споразуме и разумевања у вези са предметом овог Уговора и не може се мењати или модификовати осим писменим путем потписаним од стране овлашћеног особља од обе стране.

Купац и Anviz су независни уговарачи, и овај Уговор неће успоставити било какав однос партнерства, заједничког улагања или заступања између Купца и Anviz. Неиспуњење било ког права из овог Уговора не представља одрицање. Не постоје трећа страна корисника овог Уговора.

Ако се утврди да је било која одредба овог Уговора неспроводива, Уговор ће се тумачити као да таква одредба није укључена. Ниједна страна не може уступити овај Уговор без претходне, писмене сагласности друге стране, осим што било која страна може уступити овај Уговор без такве сагласности у вези са аквизицијом стране која је уступила или продајом целокупне или суштински све њене имовине.