ads linkedin Condicións de venda | Anviz Global

Condicións de venda - Acordo do usuario final

Última actualización o 15 de marzo de 2021

Este Acordo de Usuario Final ("Contrato") regula o uso de Anvizplataforma de vixilancia de vídeo empresarial para a seguridade de vídeo ("Software") e hardware relacionado ("Hardware") (colectivamente, os "Produtos"), e consérvase entre Anviz, Inc. ("Anviz“) e Cliente, o cliente e/ou usuario final de Anviz's Produtos ("Cliente", ou "Usuario"), xa sexa en relación coa compra dos Produtos ou o uso dos Produtos con fins de avaliación como parte dunha proba gratuíta.

Ao aceptar este Acordo, xa sexa facendo clic nunha caixa que indica a súa aceptación, navegando por unha páxina de inicio de sesión onde se proporciona unha ligazón a este Acordo, iniciando unha proba gratuíta dos Produtos ou executando unha Orde de Compra que fai referencia a este Acordo, o Cliente acepta o termos deste Acordo. Se Cliente e Anviz ter asinado un acordo escrito que regula o acceso e o uso dos Produtos por parte do Cliente, entón os termos deste acordo asinado rexerán e substituirán este Acordo.

Este Acordo entrará en vigor a partir da data anterior na que o Cliente acepta os termos deste Acordo indicado anteriormente ou accede por primeira vez a calquera dos Produtos ou utilizalos (a "Data de entrada en vigor"). Anviz resérvase o dereito de modificar ou actualizar os termos deste Acordo á súa discreción, cuxa data de entrada en vigor será a anterior entre (i) 30 días desde a data de tal actualización ou modificación e (ii) o uso continuado dos Produtos por parte do Cliente.

Anviz e o Cliente aceptan o seguinte.

1. DEFINICIÓNS

As definicións de certos termos en maiúscula que se usan neste Acordo expóñense a continuación. Outros están definidos no corpo do Acordo.

"Datos do Cliente" significa datos (por exemplo, gravacións de vídeo e audio) proporcionados polo Cliente a través do Software e datos relacionados coa policía de privacidade en www.aniz.com/privacy-policy. "Documentación" significa a documentación en liña relativa ao Hardware, dispoñible en www.anviz.com/products/

"Licenza" ten o significado que se lle atribúe na Sección 2.1.

"Prazo de Licenza" significa o período de tempo indicado no SKU da Licenza establecido na Orde de Compra aplicable.

"Socio" significa un terceiro autorizado por Anviz para revender os Produtos, dos cales o Cliente realizou unha Orde de Compra para tales Produtos.

"Produtos" significa, colectivamente, o Software, o Hardware, a Documentación e todas as modificacións, actualizacións e actualizacións destes e os traballos derivados dos mesmos.

"Pedido de compra" significa cada documento de pedido enviado Anviz polo cliente (ou un socio) e aceptado por Anviz, indicando o compromiso firme do Cliente (ou do Socio) de comprar os Produtos e polos prezos que figuran nel.

"Soporte" significa os servizos e recursos de soporte técnico dispoñibles en www.Anviz.com / soporte.

"Usuarios" significa empregados do Cliente ou doutros terceiros, cada un dos cales está autorizado polo Cliente para utilizar os Produtos.

2. LICENZA E RESTRICCIÓNS

3. GARANTÍAS DE HARDWARE; DEVOLUCIÓNS

4. Anviz OBRIGAS

5. OBRIGAS DO CLIENTE

6. PRAZO E TERMINACIÓN

7. TAXAS E ENVÍO

8. CONFIDENCIALIDADE

9 PROTECCIÓN DE DATOS

10. PROPIEDADE

11 INDEMNIFICACIÓN

O cliente indemnizará, defenderá e indemne Anviz, os seus afiliados e os seus respectivos propietarios, directores, membros, funcionarios e empregados (xuntos, o "Anviz Indemnizados“) de e contra calquera Reclamación relacionada con (a) o uso prohibido do Cliente ou dun Usuario, (b) o incumprimento do Cliente das súas obrigas na Sección 5.1 e (c) todos os actos ou omisións dos seus Usuarios. O cliente pagará calquera liquidación e calquera dano finalmente concedido contra calquera Anviz Indemnizado por un tribunal de xurisdición competente como resultado de tal Reclamación sempre que Anviz (i) notificará ao Cliente por escrito con rapidez sobre a Reclamación, (ii) dálle ao Cliente o control exclusivo da defensa e resolución da Reclamación (sempre que o Cliente non poida resolver ningunha Reclamación sen Anvizo consentimento previo por escrito de 's que non se negará de forma irrazonable) e (iii) proporciona ao Cliente toda a asistencia razoable, a petición e expensas do Cliente.

12. LIMITACIÓNS DE RESPONSABILIDADE

13. Resolución de controversias

Este Acordo réxese polas leis de California sen facer referencia ás regras de conflitos de leis. Para calquera disputa relacionada co presente Acordo, as partes acordan o seguinte:

Resolución alternativa de conflitos

Para todas as disputas, o cliente debe dar primeiro Anviz unha oportunidade de resolver a disputa enviando unha notificación por escrito da disputa do cliente a Anviz. Esa notificación escrita debe incluír (1) o nome do cliente, (2) o enderezo do cliente, (3) unha descrición escrita da reclamación do cliente e (4) unha descrición do alivio específico que o cliente busca. Se Anviz non resolve a Disputa no prazo de 60 días despois de recibir a notificación por escrito do Cliente, o Cliente poderá dirixir a Disputa do Cliente mediante arbitraxe de mediación. Se esas resolucións alternativas de disputa non logran resolver a Disputa, o Cliente poderá dirixir a Disputa do Cliente ante un tribunal só nas circunstancias descritas a continuación.

Mediación vinculante

Para todas as Disputas, o Cliente acepta que as Disputas se poidan someter a unha mediación con Anviz ante JAMS cun Mediador único mutuamente acordado e seleccionado antes da Arbitraxe ou calquera outro procedemento legal ou administrativo.

Procedementos de arbitraxe

O cliente acepta que JAMS arbitrará todas as disputas e que a arbitraxe realizarase ante un único árbitro. A arbitraxe iniciarase como unha arbitraxe individual e en ningún caso se iniciará como unha arbitraxe colectiva. Todas as cuestións corresponderán ao árbitro, incluído o alcance desta disposición.

Para a arbitraxe ante JAMS, aplicaranse as regras e procedementos de arbitraxe integral de JAMS. As regras de JAMS están dispoñibles en jamsadr.com. En ningún caso se aplicarán procedementos ou regras de acción colectiva á arbitraxe.

Dado que os Servizos e estas Condicións se refiren ao comercio interestatal, a Lei Federal de Arbitraxe ("FAA") rexe a arbitrabilidade de todas as disputas. Non obstante, o árbitro aplicará a lexislación substantiva aplicable de conformidade coa FAA e o estatuto de limitación ou condición suspensiva aplicable.

O árbitro pode outorgar compensación que estaría dispoñible de conformidade coa lexislación aplicable e non terá poder para conceder compensación a, contra ou en beneficio de calquera persoa que non sexa parte no procedemento. O árbitro ditará calquera laudo por escrito pero non terá que proporcionar unha exposición dos motivos a menos que o solicite unha das partes. Tal laudo será definitivo e vinculante para as partes, agás calquera dereito de apelación previsto pola FAA, e poderá interpoñerse en calquera xulgado que teña xurisdición sobre as partes.

Cliente ou Anviz pode iniciar un arbitraxe no condado de San Francisco, California. No caso de que o Cliente seleccione o distrito xudicial federal que inclúe o domicilio de facturación, domicilio ou negocio do Cliente, a Disputa pode ser transferida ao Condado de San Francisco California para a arbitraxe.

Exención de Acción Clase

Salvo que se acorde o contrario por escrito, o árbitro non poderá consolidar as reclamacións de máis dunha persoa e non poderá presidir ningunha forma de procedemento colectivo ou representativo ou reclamacións como unha acción colectiva, unha acción consolidada ou unha acción de avogado xeral privado.

Nin o Cliente nin ningún outro usuario do Sitio ou dos Servizos poden ser representantes da clase, membro da clase ou participar doutro xeito nun proceso colectivo, consolidado ou representativo ante ningún tribunal estatal ou federal. O Cliente acepta especificamente que o Cliente renuncia ao dereito do Cliente para calquera e todos os procedementos de Acción colectiva contra Anviz.

Exención do xurado

O Cliente entende e acepta que ao celebrar este Acordo o Cliente e Anviz están renunciando cada un ao dereito a un xuízo con xurado, pero aceptan un xuízo ante un xuíz como pista.

14. VARIOS

Este Acordo é o acordo completo entre o Cliente e Anviz e substitúe todos os acordos e entendementos anteriores relativos ao asunto deste e non pode ser modificado nin modificado, salvo mediante un escrito asinado por persoal autorizado por ambas as partes.

Cliente e Anviz son contratistas independentes, e este Acordo non establecerá ningunha relación de asociación, joint venture ou axencia entre o Cliente e Anviz. O incumprimento de exercer calquera dereito en virtude deste Acordo non constituirá unha renuncia. Non hai terceiros beneficiarios deste Acordo.

Se algunha cláusula deste Acordo se considera inexigible, o Acordo interpretarase como se tal disposición non fose incluída. Ningunha das partes poderá ceder este Acordo sen o consentimento previo por escrito da outra parte, salvo que calquera das partes poderá ceder este Acordo sen tal consentimento en relación coa adquisición da parte cedente ou a venda de todos ou substancialmente todos os seus activos.