ads linkedin Умови продажу | Anviz Глобальний

Умови продажу - Угода з кінцевим користувачем

Останнє оновлення 15 березня 2021 р

Ця Угода з кінцевим користувачем («Угода») регулює використання Anvizкорпоративна платформа відеоспостереження для відеозахисту («Програмне забезпечення») та пов’язане обладнання («Апаратне забезпечення») (разом «Продукти») і укладено між Anviz, Inc. («Anviz“) і Клієнт, клієнт і/або кінцевий користувач AnvizПродукти користувача («Клієнт» або «Користувач») у зв’язку з придбанням Продуктів або використанням Продуктів для цілей оцінки як частини безкоштовної пробної версії.

Приймаючи цю Угоду, чи то клацанням поля, яке вказує на її прийняття, переходом через сторінку входу, де надається посилання на цю Угоду, запуском безкоштовної пробної версії Продуктів або виконанням Замовлення на придбання, яке посилається на цю Угоду, Клієнт погоджується з умови цієї Угоди. Якщо клієнт і Anviz уклали письмову угоду, яка регулює доступ Клієнта до Продуктів і їх використання, тоді умови такої підписаної угоди керуватимуть і замінять цю Угоду.

Ця Угода набирає чинності з дати, коли Клієнт приймає умови цієї Угоди, як зазначено вище, або вперше отримує доступ або використовує будь-який із Продуктів («Дата набрання чинності»). Anviz залишає за собою право змінювати або оновлювати умови цієї Угоди на власний розсуд, дата набуття чинності якої наступає раніше (i) через 30 днів з дати такого оновлення або модифікації та (ii) подальшого використання Клієнтом Продуктів.

Anviz і Клієнт погоджуються з наступним.

1 ВИЗНАЧЕННЯ

Визначення певних термінів, що використовуються в цій Угоді з великої літери, наведено нижче. Інші визначені в тексті Угоди.

«Дані Клієнта» означає дані (наприклад, відео- та аудіозаписи), надані Клієнтом через Програмне забезпечення, а також дані, пов’язані з політикою конфіденційності на www.aniz.com/privacy-policy. «Документація» означає онлайн-документацію щодо Обладнання, доступну за адресою WWW.anviz.com/products/

«Ліцензія» має значення, надане йому в розділі 2.1.

«Термін дії ліцензії» означає тривалість часу, зазначену в SKU ліцензії, зазначеному у відповідному Замовленні на придбання.

«Партнер» означає третю сторону, уповноважену Anviz перепродавати Продукти, від яких Клієнт уклав Замовлення на придбання таких Продуктів.

«Продукти» разом означають Програмне забезпечення, Апаратне забезпечення, Документацію та всі модифікації, оновлення та оновлення до них і похідні роботи.

«Замовлення на купівлю» означає кожен документ замовлення, який надається Anviz Клієнтом (або Партнером) і прийнято Anviz, що вказує на тверде зобов’язання Клієнта (або Партнера) придбати Продукти за вказаними в ньому цінами.

«Підтримка» означає служби технічної підтримки та ресурси, доступні на WWW.Anviz.com / підтримка.

«Користувачі» означають співробітників Клієнта або інших третіх осіб, кожен з яких уповноважений Клієнтом використовувати Продукти.

2. ЛІЦЕНЗІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

3. ГАРАНТІЇ НА АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; ПОВЕРНЕННЯ

4. Anviz ОБОВ'ЯЗКИ

5. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

6. ТЕРМІН ТА ПРИПИНЕННЯ

7. ЗБОРИ ТА ДОСТАВКА

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9 ЗАХИСТ ДАНИХ

10. ВЛАСНІСТЬ

11 ЗНИЖЕННЯ

Клієнт відшкодовує, захищає та звільняє від відповідальності Anviz, його філії та їхні відповідні власники, директори, члени, посадові особи та співробітники (разом «Anviz Особи, які звільняються від збитків“) від будь-якої Претензії, пов’язаної з (a) залученням Клієнта або Користувача до забороненого використання, (b) порушенням Клієнтом своїх зобов’язань у розділі 5.1 та (c) будь-якими діями чи бездіяльністю його Користувачів. Клієнт сплатить будь-яке врегулювання та будь-які остаточні збитки Anviz Відшкодування судом компетентної юрисдикції в результаті будь-якої такої Претензії, якщо Anviz (i) негайно надає Клієнту письмове повідомлення про Претензію, (ii) надає Клієнту виключний контроль щодо захисту та врегулювання Претензії (за умови, що Клієнт не може врегулювати будь-яку Претензію без Anvizпопередню письмову згоду, яка не буде безпідставно відмовлена), і (iii) надає Клієнту всю розумну допомогу на прохання Клієнта та за його рахунок.

12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

13. Вирішення суперечок

Ця Угода регулюється законодавством Каліфорнії без посилань на колізійні норми права. Щодо будь-якого спору, пов’язаного з цією Угодою, Сторони погоджуються з наступним:

Альтернативне вирішення спорів

Для всіх суперечок Клієнт повинен спочатку надати Anviz можливість вирішити спір, надіславши письмове повідомлення про спір Клієнта на адресу Anviz. Це письмове повідомлення має містити (1) ім’я Клієнта, (2) адресу Клієнта, (3) письмовий опис претензії Клієнта та (4) опис конкретного судового захисту, якого Клієнт прагне. Якщо Anviz не вирішує Спір протягом 60 днів після отримання письмового сповіщення Клієнта, Клієнт може розглядати Спір Клієнта в арбітражі посередництва. Якщо ці альтернативні способи вирішення спору не вдасться вирішити спір, Клієнт може подати спір Клієнта в суд лише за обставин, описаних нижче.

Зобов'язальне посередництво

Для всіх суперечок Клієнт погоджується, що суперечки можуть бути передані на посередництво Anviz перед JAMS із взаємно погодженим і обраним єдиним посередником перед арбітражем або будь-яким іншим судовим чи адміністративним розглядом.

Арбітражні процедури

Клієнт погоджується, що JAMS розглядатиме всі суперечки, і арбітраж проводитиметься одним арбітром. Арбітраж має бути розпочато як індивідуальний арбітраж і ні в якому разі не повинен бути розпочато як груповий арбітраж. Арбітр повинен вирішувати всі питання, включаючи обсяг цього положення.

Для арбітражу в JAMS застосовуються Комплексні арбітражні правила та процедури JAMS. Правила JAMS доступні за адресою jamsadr.com. За жодних обставин процедури або правила групових позовів не застосовуються до арбітражу.

Оскільки Послуги та ці Умови стосуються міждержавної торгівлі, Федеральний закон про арбітраж (FAA) регулює арбітражність усіх суперечок. Однак арбітр застосовуватиме застосовне матеріальне право, яке відповідає FAA та застосовний строк позовної давності або відкладну умову для позову.

Арбітр може присудити судовий захист, який буде доступний відповідно до чинного законодавства, і не матиме повноважень призначати судовий захист, проти чи на користь будь-якої особи, яка не є стороною в процесі. Арбітр виносить будь-яке рішення в письмовій формі, але не повинен надавати викладення причин, якщо цього не вимагає сторона. Таке рішення буде остаточним і обов’язковим для сторін, за винятком будь-якого права на апеляцію, наданого FAA, і може бути подано в будь-якому суді, який має юрисдикцію щодо сторін.

Замовник або Anviz може ініціювати арбітраж в окрузі Сан-Франциско, Каліфорнія. У випадку, якщо Клієнт вибере федеральний судовий округ, який включає платіжну, домашню або робочу адресу Клієнта, Спір може бути переданий до арбітражу округу Сан-Франциско, Каліфорнія.

Відмова від дії класу

Якщо інше не погоджено в письмовій формі, арбітр не може об’єднувати претензії більше ніж однієї особи та іншим чином не може керувати будь-якою формою колективного чи представницького провадження або претензій, таких як колективний позов, об’єднаний позов або позов приватного прокурора.

Ані Клієнт, ані будь-який інший користувач Сайту чи Послуг не може бути представником групи, членом групи або іншим чином брати участь у груповому, консолідованому чи представницькому провадженні в будь-якому державному чи федеральному судах. Клієнт конкретно погоджується, що Клієнт відмовляється від права на будь-які та всі колективні позови проти Anviz.

Відмова присяжних

Клієнт розуміє та погоджується, що, укладаючи цю Угоду, Клієнт і Anviz кожен з них відмовляється від права на суд присяжних, але погоджується на розгляд справи перед суддею.

14 МІЖНАРОДНА

Ця Угода є повною угодою між Клієнтом і Anviz і замінює всі попередні угоди та домовленості, що стосуються предмета цієї Угоди, і не може бути змінено або змінено лише шляхом письмового підпису обох сторін уповноваженим персоналом.

Замовник і Anviz є незалежними підрядниками, і ця Угода не встановлюватиме жодних відносин партнерства, спільного підприємства чи агентства між Клієнтом і Anviz. Неспроможність скористатися будь-яким правом за цією Угодою не вважатиметься відмовою. У цій Угоді немає третіх сторін-бенефіціарів.

Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, Угода буде тлумачитися так, ніби таке положення не було включено. Жодна зі сторін не може переуступити цю Угоду без попередньої письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків, коли будь-яка сторона може переуступити цю Угоду без такої згоди у зв’язку з придбанням сторони, що передає право власності, або продажу всіх чи майже всіх її активів.