ads linkedin Վաճառքի պայմաններ | Anviz Global

Վաճառքի պայմաններ - Վերջնական օգտագործողի պայմանագիր

Վերջին անգամ թարմացվել է 15 թվականի մարտի 2021-ին

Սույն Վերջնական Օգտագործողի Համաձայնագիրը («Համաձայնագիր») կարգավորում է դրա օգտագործումը Anvizընկերության տեսահսկման պլատֆորմը տեսաանվտանգության («Ծրագրային») և հարակից ապարատային («Սարքավորումներ») (միասնաբար՝ «Արտադրանքներ») և մուտքագրված է Anviz, Inc. («Anviz«) և Հաճախորդը, հաճախորդը և/կամ վերջնական օգտագործողը Anvizապրանքներ («Հաճախորդ» կամ «Օգտատեր»)՝ կապված ապրանքների գնման կամ գնահատման նպատակով արտադրանքի օգտագործման հետ՝ որպես անվճար փորձաշրջանի մաս:

Ընդունելով սույն Համաձայնագիրը՝ սեղմելով դրա ընդունումը նշող վանդակը, նավարկելով մուտքի էջի միջով, որտեղ տրամադրվում է սույն Համաձայնագրի հղումը, սկսելով Ապրանքների անվճար փորձարկումը կամ կատարելով Գնման Պատվեր, որը հղում է կատարում սույն Համաձայնագրին, Հաճախորդը համաձայնում է. սույն Համաձայնագրի պայմանները: Եթե ​​Հաճախորդը և Anviz կնքել են գրավոր համաձայնագիր, որը կարգավորում է Հաճախորդի կողմից Ապրանքների մուտքն ու օգտագործումը, ապա այդպիսի ստորագրված պայմանագրի պայմանները կկարգավորվեն և կփոխարինեն սույն Համաձայնագիրը:

Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում այն ​​օրվանից, երբ Հաճախորդը ընդունում է սույն Համաձայնագրի պայմանները, ինչպես նշված է վերևում, կամ առաջին անգամ մուտք է գործում կամ օգտագործում է Ապրանքներից որևէ մեկը («Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը»): Anviz իրավունք է վերապահում փոփոխել կամ թարմացնել սույն Համաձայնագրի պայմաններն իր հայեցողությամբ, որի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը կլինի (i) 30 օրից ավելի վաղ՝ այդպիսի թարմացման կամ փոփոխման օրվանից և (ii) Հաճախորդի կողմից Ապրանքների շարունակական օգտագործումը:

Anviz և Հաճախորդը սույնով համաձայնում են հետևյալի հետ.

1. ՍԱՀՄԱՆՈՄՆԵՐ

Սույն Համաձայնագրում օգտագործված որոշակի մեծատառով տերմինների սահմանումները տրված են ստորև: Մյուսները սահմանված են Համաձայնագրի բովանդակությամբ:

«Հաճախորդի տվյալներ» նշանակում է տվյալներ (օրինակ՝ վիդեո և աուդիո ձայնագրություններ), որոնք տրամադրվում են Հաճախորդի կողմից Ծրագրաշարի միջոցով, և գաղտնիության ոստիկանության հետ կապված տվյալներ՝ www.aniz.com/privacy-policy. «Փաստաթղթավորում» նշանակում է Սարքավորման վերաբերյալ առցանց փաստաթղթեր, որոնք հասանելի են հասցեում www.anviz.com/products/

«Լիցենզիա» ունի 2.1 բաժնում դրան վերագրված նշանակությունը:

«Լիցենզիայի ժամկետը» նշանակում է ժամանակի երկարություն, որը նշված է Լիցենզիայի SKU-ում, որը սահմանված է կիրառելի Գնման Պատվերում:

«Գործընկեր» նշանակում է երրորդ կողմ, որը լիազորված է Anviz վերավաճառել այն Ապրանքները, որոնցից Հաճախորդը ստորագրել է նման ապրանքների գնման պատվեր:

«Ապրանքներ» նշանակում է, ընդհանուր առմամբ, Ծրագրային ապահովումը, Սարքավորումը, Փաստաթղթերը և դրանց բոլոր փոփոխությունները, թարմացումները և արդիականացումները և դրանց ածանցյալ աշխատանքները:

«Գնման պատվեր» նշանակում է յուրաքանչյուր պատվերի փաստաթուղթ, որը ներկայացված է Anviz Հաճախորդի (կամ Գործընկերոջ) կողմից և ընդունվել է Anviz, ցույց տալով Հաճախորդի (կամ Գործընկերոջ) հաստատակամ հանձնառությունը՝ գնելու Ապրանքները և դրանցում նշված գները:

«Աջակցություն» նշանակում է տեխնիկական աջակցության ծառայություններ և ռեսուրսներ, որոնք հասանելի են այստեղ www.Anviz.com / աջակցություն.

«Օգտագործողներ» նշանակում է Հաճախորդի կամ այլ երրորդ անձանց աշխատակիցներ, որոնցից յուրաքանչյուրը լիազորված է Հաճախորդի կողմից՝ օգտագործելու Ապրանքները:

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

3. ՍԱՐՔԱՎՈՐԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ; ՎԵՐԱԴԱՐՁ

4. Anviz ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5. ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6. ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

7. ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՔՈՒՄ

8. ԳԱFՏՆԻՈԹՅՈՆ

9. Տվյալների պաշտպանությունը

10. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

11. ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

Հաճախորդը կփոխհատուցի, կպաշտպանի և կպահի անվնաս Anviz, նրա մասնաճյուղերը և նրանց համապատասխան սեփականատերերը, տնօրենները, անդամները, սպաները և աշխատակիցները (միասին «Anviz Փոխհատուցումներ») ցանկացած պահանջից և ընդդեմ՝ կապված (ա) հաճախորդի կամ օգտագործողի կողմից արգելված օգտագործման հետ, (բ) հաճախորդի կողմից 5.1 Բաժինով նախատեսված իր պարտավորությունների խախտման և (գ) օգտագործողների ցանկացած և բոլոր գործողությունների կամ անգործության հետ: Հաճախորդը կվճարի ցանկացած հատուցում և ցանկացած վնասի հատուցում Anviz Իրավասու իրավասության դատարանի կողմից փոխհատուցվող ցանկացած նման պահանջի արդյունքում այնքան ժամանակ, որքան Anviz (i) Հաճախորդին տալիս է անհապաղ գրավոր ծանուցում պահանջի մասին, (ii) Հաճախորդին տալիս է միանձնյա հսկողություն պահանջի պաշտպանության և կարգավորման վերաբերյալ (պայմանով, որ Հաճախորդը չի կարող լուծել որևէ պահանջ առանց Anviz-ի նախնական գրավոր համաձայնությունը, որը անհիմն կերպով չի պահվի, և (iii) Հաճախորդին տրամադրում է ողջամիտ օգնություն՝ Հաճախորդի խնդրանքով և հաշվին:

12. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

13. Վեճերի լուծումներ

Սույն Համաձայնագիրը կարգավորվում է Կալիֆորնիայի օրենքներով` առանց օրենքի հակասությունների կանոնների հղումների: Սույն Համաձայնագրի հետ կապված ցանկացած վեճի դեպքում Կողմերը համաձայնում են հետևյալին.

Վեճերի այլընտրանքային լուծում

Բոլոր վեճերի դեպքում Հաճախորդը նախ պետք է տա Anviz Վեճը լուծելու հնարավորություն՝ փոստով ուղարկելով Հաճախորդի վեճի մասին գրավոր ծանուցում Anviz. Այդ գրավոր ծանուցումը պետք է ներառի (1) Հաճախորդի անունը, (2) Հաճախորդի հասցեն, (3) Հաճախորդի պահանջի գրավոր նկարագրությունը և (4) Հաճախորդի կողմից փնտրվող հատուկ օգնության նկարագրությունը: Եթե Anviz Չի լուծում Վեճը Հաճախորդի գրավոր ծանուցումը ստանալուց հետո 60 օրվա ընթացքում, Հաճախորդը կարող է հետամուտ լինել Հաճախորդի վեճին միջնորդական արբիտրաժում: Եթե ​​այդ այլընտրանքային վեճերի լուծումները չեն կարողանում լուծել Վեճը, Հաճախորդը կարող է այնուհետև հետամուտ լինել Հաճախորդի վեճին դատարանում միայն ստորև նկարագրված հանգամանքներում:

Պարտադիր միջնորդություն

Բոլոր վեճերի դեպքում Հաճախորդը համաձայնում է, որ վեճերը կարող են ներկայացվել միջնորդության Anviz JAMS-ի առջև՝ փոխհամաձայնեցված և ընտրված մեկ Հաշտարարի հետ Արբիտրաժից առաջ կամ որևէ այլ իրավական կամ վարչական վարույթ:

Արբիտրաժային ընթացակարգեր

Հաճախորդը համաձայնում է, որ JAMS-ը կվարի բոլոր վեճերը, և արբիտրաժը կանցկացվի մեկ արբիտրի առջև: Արբիտրաժը պետք է սկսվի որպես անհատական ​​արբիտրաժ և ոչ մի դեպքում չպետք է սկսվի որպես դասակարգային արբիտրաժ: Բոլոր հարցերը պետք է որոշի արբիտրը, ներառյալ սույն դրույթի շրջանակը:

JAMS-ի առջև արբիտրաժի համար կկիրառվեն JAMS Համապարփակ արբիտրաժային կանոններ և ընթացակարգեր: JAMS-ի կանոնները հասանելի են այստեղ jamsadr.com. Ոչ մի դեպքում խմբակային գործողությունների ընթացակարգերը կամ կանոնները չեն կիրառվի արբիտրաժի նկատմամբ:

Քանի որ Ծառայությունները և սույն Պայմանները վերաբերում են միջպետական ​​առևտրին, Դաշնային արբիտրաժային ակտը («FAA») կարգավորում է բոլոր վեճերի արբիտրաժը: Այնուամենայնիվ, արբիտրը կկիրառի կիրառելի նյութական իրավունքը, որը համապատասխանում է FAA-ին և կիրառելի վաղեմության կանոնադրությանը կամ համապատասխան նախադեպային պայմանին:

Արբիտրը կարող է վճիռ կայացնել, որը հասանելի կլինի կիրառելի օրենսդրության համաձայն, և իրավասություն չի ունենա հայցելու, ընդդեմ կամ ի շահ որևէ անձի, որը դատավարության կողմ չէ: Արբիտրը ցանկացած վճիռ կկայացնի գրավոր, սակայն կարիք չունի պատճառների մասին հայտարարություն ներկայացնել, եթե դա չի պահանջվում կողմերից: Նման վճիռը վերջնական և պարտադիր կլինի կողմերի համար, բացառությամբ FAA-ի կողմից տրամադրված բողոքարկման ցանկացած իրավունքի, և կարող է մուտքագրվել կողմերի նկատմամբ իրավասություն ունեցող ցանկացած դատարան:

Հաճախորդ կամ Anviz կարող է արբիտրաժ նախաձեռնել Կալիֆորնիայի Սան Ֆրանցիսկո կոմսությունում: Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը ընտրում է դաշնային դատական ​​շրջանը, որը ներառում է Հաճախորդի հաշիվը, տան կամ բիզնեսի հասցեն, վեճը կարող է փոխանցվել Սան Ֆրանցիսկոյի Կալիֆորնիայի շրջան՝ արբիտրաժի համար:

Դասական գործողությունների դադարեցում

Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավոր համաձայնեցված է, արբիտրը չի կարող համախմբել մեկից ավելի անձի պահանջները և այլ կերպ չի կարող նախագահել դասային կամ ներկայացուցչական վարույթի որևէ ձև կամ պահանջներ, ինչպիսիք են կոլեկտիվ հայցը, համախմբված հայցը կամ մասնավոր փաստաբանի հայցը:

Ո՛չ Հաճախորդը, ո՛չ Կայքի կամ Ծառայությունների որևէ այլ օգտվող չեն կարող լինել դասի ներկայացուցիչ, դասի անդամ կամ այլ կերպ մասնակցել որևէ նահանգային կամ դաշնային դատարանների առջև անցկացվող դասընթացին, համախմբված կամ ներկայացուցչին: Հաճախորդը հատուկ համաձայնում է, որ Հաճախորդը հրաժարվում է Հաճախորդի իրավունքից ցանկացած և բոլոր Class Action վարույթների դեմ Anviz.

Ժյուրիի հրաժարում

Հաճախորդը հասկանում և համաձայնում է, որ կնքելով սույն Համաձայնագիրը Հաճախորդը և Anviz յուրաքանչյուրը հրաժարվում է երդվյալ ատենակալների դատավարության իրավունքից, բայց համաձայնում է դատավորի առջև դատավարությանը՝ որպես նստարանային դատավարություն:

14. ՏԱՐԲԵՐ

Սույն Համաձայնագիրը ամբողջ պայմանագիրն է Հաճախորդի և Anviz և փոխարինում է սույն առարկայի վերաբերյալ բոլոր նախկին համաձայնագրերն ու փոխըմբռնումները և չեն կարող փոփոխվել կամ փոփոխվել, բացառությամբ երկու կողմերի կողմից լիազորված անձնակազմի կողմից ստորագրված գրավոր:

Հաճախորդ և Anviz անկախ կապալառուներ են, և սույն Համաձայնագիրը չի հաստատի որևէ գործընկերության, համատեղ ձեռնարկության կամ գործակալության հարաբերություններ Հաճախորդի և Anviz. Սույն Համաձայնագրով նախատեսված որևէ իրավունքից չկատարելը հրաժարում չի համարվում: Սույն Համաձայնագրում երրորդ կողմի շահառուներ չկան:

Եթե ​​սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ ճանաչվի անիրագործելի, Համաձայնագիրը կմեկնաբանվի այնպես, կարծես այդպիսի դրույթ ներառված չլիներ: Կողմերից ոչ մեկը չի կարող զիջել սույն Համաձայնագիրը առանց մյուս կողմի նախնական գրավոր համաձայնության, բացառությամբ այն, որ կողմերից որևէ մեկը կարող է հանձնել սույն Համաձայնագիրը առանց այդպիսի համաձայնության՝ կապված հանձնարարող կողմի ձեռքբերման կամ նրա ամբողջ կամ հիմնականում բոլոր ակտիվների վաճառքի հետ: