ads linkedin Garancija | Anviz Global

Anviz Globalna opšta garancija

(Verzija januar 2022.)

OVO ANVIZ GLOBALNA OPĆA POLITIKA GARANCIJE (“POLITIKA GARANCIJE”) UTVRĐUJE GARANCIJSKE USLOVE KOJI UREĐUJU SOFTVER I HARDVER KOJI PRODAJU ANVIZ GLOBAL INC. I NJEGOVI POVEZANI SUBJEKTI (“ANVIZ”), DIREKTNO ILI INDIREKTNO PREKO KANALNOG PARTNERA.

OSIM KOJI JE DRUGAČE NAVEDENO OVDJE, SVE GARANCIJE SU ISKLJUČIVO U KORISNOST KRAJNJEG KUPCA. SVAKA KUPOVINA OD TREĆE LICE KOJA NIJE AN ANVIZ ODOBRENI PARTNER NA KANALIMA NEĆE BITI PODOBAN ZA OVDJE SADRŽENE GARANCIJE.

U SLUČAJU GARANCIJE ZA SPECIFIČNE PROIZVODE KOJE SE PRIMENJUJU SAMO NA ODREĐENE ANVIZ PRIMJENE SE PONUDE (“USLOVI GARANCIJE ZA SPECIFIČNI PROIZVOD”), USLOVI GARANCIJE ZA SPECIFIČNI PROIZVOD VAŽE SE U SLUČAJU SUKOBA IZMEĐU OVE GARANCIJSKE POLITIKE ILI OPĆE GARANCIJE KOJE SE SADRŽE – ODLIČNO OD OVDJEGA PROIZVODA. USLOVI GARANCIJE ZA PROIZVOD, AKO IMA, BIĆE UKLJUČENI UZ DOKUMENTACIJU.

ANVIZ ZADRŽAVA PRAVO POVREMENA NA IZMENE OVE POLITIKE GARANCIJE I NAKON DA SE PRIMJENJIVA NA SVE NAKNADNE NARUDŽBE.

ANVIZ ZADRŽAVA PRAVO POBOLJŠANJA/MODIFIKACIJE ANVIZ PONUDE U BILO KOJE VRIJEME, PO SVOJOJ ODLUČIVANJU, KAO ŠTO SMATRA POTREBNIM.

Dokaz A

Odaberite Garantni periodi

Sljedece Anviz Ponude nude a Garantni period od 90 dana, osim ako nije drugačije naznačeno:

  • CrossChex Cloud

Sljedece Anviz Ponude nude a Garantni period od 18 mjeseci, osim ako nije drugačije naznačeno:

  • W1 Pro

  • W2 Pro

  • W3

  • GC100

  • GC150