ads linkedin Záruka | Anviz Globálne

Anviz Globálne všeobecné zásady záruky

(Verzia z januára 2022)

TENTO ANVIZ GLOBÁLNE VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ POLITIKY (ďalej len „Záručné pravidlá“) STANOVUJÚ ZÁRUČNÉ PODMIENKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA SOFTVÉR A HARDVÉR PREDÁVANÝ OD SPOLOČNOSTI ANVIZ GLOBAL INC. A JEJ PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY (“ANVIZ“), BUĎ PRIAMO ALEBO NEPRIAME PROSTREDNÍCTVOM PARTNERA CHANNEL.

OKREM INAK UVEDENÝCH TU, VŠETKY ZÁRUKY SÚ VÝHRADNE V PROSPECH KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. AKÝKOĽVEK NÁKUP OD TRETEJ STRANY, KTORÁ NIE JE AN ANVIZ SCHVÁLENÝ CHANNEL PARTNER NEBUDE NÁROKOVÝ NA TU UVEDENÉ ZÁRUKY.

V PRÍPADE ZÁRUKY ŠPECIFICKÉ NA PRODUKT SA VZŤAHUJÚ IBA NA URČITÉ ANVIZ PONUKY (“ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE ŠPECIFICKÝ PRODUKT”) SA VZŤAHUJÚ, V PRÍPADE KONFLIKU MEDZI TÝMITO ZÁRUČNÝMI PODMIENKAMI ALEBO VŠEOBECNÝMI ZÁRUKAMI OBSAŽENÝMI V TOMTO ŠPECIFICKÝCH ZÁRUKOVÝCH PODMIENKACH. PRÍPADNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY ŠPECIFICKÉ PRE PRODUKT BUDÚ SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE.

ANVIZ VYHRAZUJE SI PRÁVO Z ČASU NA ČAS ZMENIŤ TÚTO ZÁRUČNÚ ZÁSAHU A NÁSLEDNE SA VZŤAHUJE NA VŠETKY NÁSLEDNÉ OBJEDNÁVKY.

ANVIZ VYHRAZUJE si PRÁVO NA ZLEPŠENIE/ÚPRAVU ANVIZ PONUKY KEDYKOĽVEK, PODĽA SVOJHO VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA, AKO POVAŽUJE ZA NUTNÉ.

Objekt A

Vyberte Záručné doby

Nasledujúci Anviz Ponuka ponúka a 90-dňová záručná doba, pokiaľ nie je uvedené inak:

  • CrossChex Cloud

Nasledujúci Anviz Ponuka ponúka a 18 mesačná záručná doba, pokiaľ nie je uvedené inak:

  • W1 Pro

  • W2 Pro

  • W3

  • GC100

  • GC150