ads linkedin Záruka | Anviz Globální

Anviz Globální obecné zásady záruky

(Verze z ledna 2022)

TENTO ANVIZ GLOBÁLNÍ VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ ZÁSADY („Záruční zásady“) STANOVUJÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA INTERNETOVÝ SOFTWARE A HARDWARE PRODÁVANÝ ANVIZ GLOBAL INC. A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY (“ANVIZ“), PŘÍMO, NEBO NEPŘÍMO PROSTŘEDNICTVÍM PARTNERA KANÁLOVÉHO PARTNERA.

KROMĚ ZDE UVEDENO JINAK, VŠECHNY ZÁRUKY JSOU VÝHRADNĚ VE PROSPĚCH KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. JAKÝKOLI NÁKUP OD TŘETÍ STRANY, KTERÝ NENÍ AN ANVIZ SCHVÁLENÝ CHANNEL PARTNER NEMÁ NÁROK NA ZÁRUKY OBSAŽENÉ ZDE.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZÁRUKY SPECIFICKÉ PRO PRODUKT VZTAHUJÍ POUZE NA URČITÉ ANVIZ PLATÍ NABÍDKY (dále jen „PODMÍNKY ZÁRUKY SPECIFICKÉ PRO VÝROBEK“), V PŘÍPADĚ KONFLUTU MEZI TÍMTO ZÁRUČNÍMI PRAVIDLAMI NEBO VŠEOBECNÝMI ZÁRUKAMI OBSAŽENÝMI V TOMTO ZÁRUČNÍM PODMÍNKU SE ŘÍDÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO PRODUKTY. PŘÍPADNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO VÝROBEK BUDOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.

ANVIZ VYHRAZUJE PRÁVO ČAS OD ČAS ZMĚNIT TYTO ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁSLEDNĚ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ OBJEDNÁVKY.

ANVIZ VYHRAZUJE PRÁVO NA VYLEPŠENÍ/ÚPRAVU ANVIZ NABÍDKY KDYKOLI, DLE SVOJE VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ, JAK TO POZNÁVÁ ZA NUTNÉ.

exponát A

Vyberte Záruční doby

Následující Anviz Nabídka nabízí a 90denní záruční doba, pokud není uvedeno jinak:

  • CrossChex Cloud

Následující Anviz Nabídka nabízí a Záruční doba 18 měsíců, pokud není uvedeno jinak:

  • W1 Pro

  • W2 Pro

  • W3

  • GC100

  • GC150