ads linkedin Waranti | Anviz Global

Anviz Dasar Waranti Am Global

(Versi Januari 2022)

INI ANVIZ POLISI JAMINAN AM GLOBAL (“POLISI WARANTI”) MENETAPKAN SYARAT-SYARAT WARANTI YANG MENGAWAL PERISIAN DAN PERKAKASAN DALAM PREMIS YANG DIJUAL OLEH ANVIZ GLOBAL INC. DAN ENTITI BERKAITANNYA (“ANVIZ”), SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MELALUI RAKAN RAKAN SALURAN.

KECUALI YANG DITETAPKAN DI SINI, SEMUA WARANTI ADALAH SEMATA-MATA UNTUK KEBAIKAN PELANGGAN AKHIR. SEBARANG PEMBELIAN DARI PIHAK KETIGA YANG BUKAN A ANVIZ RAKAN SALURAN YANG DILULUSKAN TIDAK LAYAK UNTUK MENDAPAT WARANTI YANG TERDAPAT DI SINI.

DALAM KEJADIAN WARANTI KHUSUS PRODUK HANYA BERKENAAN UNTUK TERTENTU ANVIZ TAWARAN (“SYARAT WARANTI KHUSUS PRODUK”) DIGUNAKAN, SYARAT WARANTI KHUSUS PRODUK AKAN BERTADBIR SEKIRANYA BERLAKU KONFLIK ANTARA POLISI WARANTI INI ATAU WARANTI AM YANG TERKANDUNG DI SINI DAN WARANTI KHUSUS PRODUK. SYARAT WARANTI KHUSUS PRODUK, JIKA ADA, AKAN DISERTAKAN BERSAMA DOKUMENTASI.

ANVIZ MELIHARA HAK UNTUK MEMINDA POLISI WARANTI INI DARI SEMASA KE SEMASA DAN SELEPAS ITU, IA AKAN TERGUNA KEPADA SEMUA TEMPAHAN SETERUSNYA.

ANVIZ TERPELIHARA HAK UNTUK MENAMBAHBAIK/MEMBUBAHSUAI ANVIZ TAWARAN PADA BILA-BILA MASA, ATAS KEBIJAKANNYA, SEPERTI YANG DIANGGAP PERLU.

Pameran A

Pilih Tempoh Waranti

Berikut Anviz Tawaran tawaran a Tempoh Waranti 90 Hari, melainkan dinyatakan sebaliknya:

  • CrossChex Cloud

Berikut Anviz Tawaran tawaran a Tempoh Waranti 18 Bulan, melainkan dinyatakan sebaliknya:

  • W1 Pro

  • W2 Pro

  • W3

  • GC100

  • GC150