ads linkedin Gwarancja | Anviz Globalne

Anviz Globalna ogólna polityka gwarancyjna

(Wersja ze stycznia 2022 r.)

TO ANVIZ GLOBALNA OGÓLNA POLITYKA GWARANCYJNA („WARUNKI GWARANCJI”) OKREŚLA WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA LOKALNEGO I SPRZĘTU SPRZEDAWANEGO PRZEZ ANVIZ GLOBAL INC. I JEGO PODMIOTY POWIĄZANE („ANVIZ”) BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PARTNERA KANAŁOWEGO.

Z WYJĄTKIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW WSZYSTKIE GWARANCJE UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KORZYŚĆ KLIENTA KOŃCOWEGO. JAKIEKOLWIEK ZAKUP OD OSOBY TRZECIEJ, KTÓRA NIE JEST AN ANVIZ ZATWIERDZONY PARTNER KANAŁOWY NIE BĘDZIE KWALIFIKOWANY DO GWARANCJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ STRONIE.

W PRZYPADKU GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTU MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO DO NIEKTÓRYCH ANVIZ OFERTY („WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNEGO PRODUKTU”) MAJĄ ZASTOSOWANIE, WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE DOTYCZĄCYCH PRODUKTU BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU KONFLIKU MIĘDZY NINIEJSZĄ POLITYKĄ GWARANCYJNĄ LUB OGÓLNĄ GWARANCJĄ ZAWARtą W NINIEJSZYCH WARUNKACH A WARUNKAMI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH KONKRETNEGO PRODUKTU. WARUNKI GWARANCJI SPECYFICZNEJ DLA PRODUKTU, JEŚLI ISTNIEJĄ, ZOSTANĄ DOŁĄCZONE DO DOKUMENTACJI.

ANVIZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI GWARANCYJNEJ OD CZASU DO CZASU, KTÓRA BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KOLEJNYCH ZAMÓWIEŃ.

ANVIZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO POPRAWIANIA/MODYFIKACJI ANVIZ OFERTY W DOWOLNYM CZASIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, JAKIE UZNAJE TO KONIECZNE.

Eksponat A

Wybierz Okresy gwarancji

Poniższy Anviz Ofert oferuje a 90-dniowy okres gwarancji, Jeśli nie zapisano inaczej:

  • CrossChex Cloud

Poniższy Anviz Ofert oferuje a 18-miesięczny okres gwarancji, Jeśli nie zapisano inaczej:

  • W1 Pro

  • W2 Pro

  • W3

  • GC100

  • GC150