ads linkedin Garantia | Anviz global

Anviz Política general de garantia global

(Versió gener 2022)

AQUESTA ANVIZ LA POLÍTICA GENERAL DE GARANTIA GLOBAL (“POLÍTICA DE GARANTIA”) ESTABLEC ELS TERMES DE GARANTIA QUE REGULEN EL PROGRAMARI I EL MAQUINARI VENUT PER ANVIZ GLOBAL INC. I LES SEVES ENTITATS AFILIADES (“ANVIZ”), DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT A TRAVÉS D'UN SOCI DE CANAL.

EXCEPTE QUÈ S'ESTABLEC EL CONTRÒ AQUÍ, TOTES LES GARANTIES SÓN ÚNICAMENT EN BENEFICIU DEL CLIENT FINAL. QUALSEVOL COMPRA A UN TERCERO QUE NO ÉS UN ANVIZ EL SOC DE CANAL APROVAT NO SERÀ ELEGIBLE PER A LES GARANTIES QUE HI CONTINGUEIXEN.

EN EL CAS DE GARANTIES ESPECÍFIQUES DEL PRODUCTE NOMÉS APLICABLES A DETERMINATS ANVIZ S'APLIQUEN LES OFERTES ("CONDICIONS DE GARANTIA ESPECÍFIQUES DEL PRODUCTE"), LES TERMES DE GARANTIA ESPECÍFIQUES DEL PRODUCTE REGALARAN EN CAS D'UN CONFLICTE ENTRE AQUESTA POLÍTICA DE GARANTIA O UNA GARANTIA GENERAL QUE HI CONTINGUEIX I LA GARANTIA ESPECÍFICA DEL PRODUCTE. LES TERMES DE GARANTIA ESPECÍFIQUES DEL PRODUCTE, SI N'HI HA, S'INCLOSARAN A LA DOCUMENTACIÓ.

ANVIZ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR AQUESTA POLÍTICA DE GARANTIA DE tant en tant, I DESPRÉS, S'APLICA A TOTES LES COMANDES SUBSEGUENTS.

ANVIZ ES RESERVA EL DRET A MILLORAR/MODIFICAR ANVIZ OFERTES EN QUALSEVOL MOMENT, A LA SEVA DISCRECIÓ, COM ESTIGUI NECESSARI.

Exposició A

Seleccioneu Períodes de garantia

El següent Anviz Les ofertes ofereixen a Període de garantia de 90 dies, llevat que s'indiqui el contrari:

  • CrossChex Cloud

El següent Anviz Les ofertes ofereixen a Període de garantia de 18 mesos, llevat que s'indiqui el contrari:

  • W1 Pro

  • W2 Pro

  • W3

  • GC100

  • GC150